บ้า

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

บ้า อาจหมายถึง (คนที่บ้าอย่างณิชากรบ้าไปตีเพื่อนหรือพรีมเล่นคนเดียว)