บุษยา มาทแล็ง

บุษยา มาทแล็ง (เกิด 15 ธันวาคม 2502) เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ[1] หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์​ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้มีสัญชาติไทยในต่างประเทศในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อ​ไวรัสโคโรนา​ 2019​ (โควิด-19) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ[2] กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ[3] กรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ[4] กรรมการในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ[5] กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[6]กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์[7] ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[8]กรรมการในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ[9]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ[10]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ[11]กรรมการในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า[12]กรรมการในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

บุษยา มาทแล็ง
ปลัดกระทรวงต่างประเทศ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2559
กรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
8 มกราคม 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 ธันวาคม พ.ศ. 2502 (60 ปี)
สัญชาติ ไทย
คู่สมรส โลร็องท์ ชิลส์ มาทแล็ง
ศิษย์เก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมิชิแกน

อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศและอดีตผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ประวัติแก้ไข

นางบุษยา เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2502 สมรสกับ นาย โลร็องท์ ชิลส์ มาทแล็ง

นางบุษยาจบการศึกษาจาก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาภาษาฝรั่งเศส เกียรตินิยมอันดับที่ 1 และเหรียญทอง จากนั้นจึงไปศึกษาต่อจนจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์และเอเชียศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมิชิแกน จากนั้นจึงเดินทางกลับประเทศไทยและเข้ารับราชการที่ กระทรวงการต่างประเทศ

รับราชการแก้ไข

นางบุษยารับราชการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2529 ขณะอายุได้ 27 ปีในตำแหน่งนายเวร (ผู้ช่วยเลขานุการ) ประจำกองยุโรป กรมการเมือง หลังจากนั้นได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ

จนกระทั่งวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2539 นางบุษยาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตามคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 1547/2539 [13] และเมื่อ พ.ศ. 2548 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2550 อัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมยุโรป พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล และ พ.ศ. 2556 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นางบุษบา ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปน ควบตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชรัฐอันดอร์รา[14]ต่อมาวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียม [15] วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียม ควบตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป อีกตำแหน่งหนึ่ง[16]

ต่อมาในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งให้นางบุษยาซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำกรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยมให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศแทนนายอภิชาติ ชินวรรโณ ที่เกษียณอายุราชการโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยให้มีผลในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 [17]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

 1.   - เหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อ 5 ธันวาคม 2554

[18]

อ้างอิงแก้ไข

 1. คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2563
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/271/T_0026.PDF
 3. https://www.ipthailand.go.th/images/633/law_info2540.pdf
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0160.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0017.PDF
 6. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/027/2.PDF
 8. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/1.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/271/1.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/175/1.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/071/T_0104.PDF
 13. คำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 1547/2539 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอน 85 ง หน้า 143 22 ตุลาคม พ.ศ. 2539
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/070/1.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/001/11.PDF
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/055/2.PDF
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 193 ง พิเศษ หน้า 1 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 18. ปลัดกระทรวง