บุพเพเล่ห์รัก


บุพเพเล่ห์รัก เป็นละครแนวโรแมนติกดราม่า กำกับการแสดงโดย กฤษฎา เตชะนิโลบล ออกอากาศเมื่อ 30 กันยายน 2550 – 10 พฤศจิกายน 2550 ทุกวัน ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 20.30น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

รายชื่อนักแสดงแก้ไข

นักแสดง ตัวละคร
ณัฐวุฒิ สกิดใจ นนท์
พัชราภา ไชยเชื้อ กวิตา
รังสิต ศิรนานนท์ หมอธนัช
พลอย จินดาโชติ วรัชญา
ปวีณา ตัณฑ์ศรีสุโรจน์ ปารณีย์
นพพล พิทักษ์โล่ห์พานิช ฉัตรชัย
ชโลทร กาหลง นรีวรรณ
ธีรวีร์ อัศวศิริชัยกุล เอก
อุทุมพร ศิลาพันธ์ ชุภา
สุพรรษา เนื่องภิรมย์ ริษา
วาสนา สิทธิเวช วรางค์
ภัสสร บุณยเกียรติ วีณา

เพลงประกอบละครแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข