บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์

บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ (เกิดวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2495) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและกรรมการบริหาร พรรคพลังประชารัฐ[1][2]

บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 ตุลาคม พ.ศ. 2495 (67 ปี)
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ
คู่สมรส ณัฏฐ์ วรินทร์รักษ์

ประวัติแก้ไข

นายบุญสิงห์ เกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2495 เป็นบุตรของนายเย็กเลียง และนางฟุงฮวย แซ่หลิม[3] สำเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[4]

การทำงานแก้ไข

นายบุญสิงห์ เคยดำรงตำแหน่งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภาผู้แทนราษฎรไทย[5] และเคยเป็นเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ในปี 2559 - 2561

งานการเมืองแก้ไข

นายบุญสิงห์ เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมือง โดยเริ่มจากการเมืองท้องถิ่น ด้วยการเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในปี 2543 - 2562

ต่อมาได้เข้าสู่การเมืองระดับชาติ ได้ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13 ในนามพรรคพลังประชารัฐ และได้รับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-10-17.
  2. 'บิ๊กป้อม'ร่วมครั้งแรก พปชร.ถกใหญ่ เพิ่ม 17 กก.บห. 'สุริยะ'นอนมาจากร.พ.
  3. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
  4. ประวัตินายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์, ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2562)
  5. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ...
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๘ (กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๓ (กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด)