บุญญา หลีเหลด เป็นนักการเมืองชาวไทย เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคภราดรภาพ

บุญญา หลีเหลด
หัวหน้าพรรคภราดรภาพ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
19 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด7 มกราคม พ.ศ. 2493 (74 ปี)
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
พรรคการเมืองภราดรภาพ

ประวัติ แก้

บุญญา หลีเหลด เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2493 ที่ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บุญญา หลีเหลด เคยรับราชการครูเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านท่าหมาก และเคยประจำสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ

การเมือง แก้

บุญญา หลีเหลด ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยแรก

ต่อมา บุญญา ได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคพลังประชาชน และร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ[1]

บุญญา หลีเหลด เข้าร่วมงานกับพรรคภราดรภาพ ในปี 2557 เขาลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2[2] และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาพรรค

เขาได้รับการทาบทามให้เข้าร่วมงานกับพรรคประชาชาติ[3] และลงสมัครรับเลือกตั้ง ลำดับที่ 20 ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562[4] ต่อมาเขาลาออกจากพรรคประชาชาติ ในปี 2562 และย้ายไปสังกัดพรรคภราดรภาพอีกครั้ง ต่อมาในปี 2564 เขาได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคภราดรภาพ แทน ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. 'บุญญา หลีเหลด' มุสลิมเสื้อแดงโค่น 'อำมาตย์'
  2. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-14. สืบค้นเมื่อ 2022-05-14.
  3. ‘กลุ่มวาดะห์’ ตั้งพรรค ‘ประชาชาติ’ เล็งกวาด ส.ส.เขต 15 คน จาก 15 เขต ใน 6 จังหวัด
  4. พรรคประชาชาติ ยื่น 58 รายชื่อชิงส.ส.ปาร์ตี้สิสต์
  5. ภราดรภาพ จัดประชุมใหญ่เลือก บุญญา หลีเหลด นั่งหัวหน้าพรรค ดัน "ผู้กองรชฏ" เป็นประธานยุทธศาสตร์ นิธิพล - สมบูรณ์ - สุรภาส ร่วมทีมขับเคลื่อน
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๗, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๓๒, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-07-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๑๓๙, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓