บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2522

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ด้านล่างนี้เป็นบุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2522

มกราคมแก้ไข

กุมภาพันธ์แก้ไข

มิถุนายนแก้ไข

กันยายนแก้ไข

ตุลาคมแก้ไข

ธันวาคมแก้ไข

ไม่ทราบวันที่แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข