บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยรวบรวมบริษัทในกลุ่มมาลีนนท์ ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการออกอากาศสื่อ การผลิตสื่อโฆษณา การผลิตรายการโทรทัศน์ และการจัดหารายการโทรทัศน์ เข้าด้วยกัน

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทสื่อสารมวลชน
รูปแบบสื่อและสิ่งพิมพ์
ก่อนหน้าบริษัทในกลุ่มมาลีนนท์
ก่อตั้งพ.ศ. 2538
ผู้ก่อตั้งวิชัย มาลีนนท์
ที่ตั้งอาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 30-34
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ที่ให้บริการไทย ประเทศไทย
บุคลากรหลัก
อุตสาหกรรมสื่อประสม
ผลิตภัณฑ์สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุ
รายการโทรทัศน์
คอนเทนต์
การแสดงสด
บริการจองและจำหน่ายบัตร
ดนตรี
ห้องถ่ายทำ
ทุน2,000,000,000
บริษัทลูก
เว็บไซต์www.becworld.com

บมจ.บีอีซี เวิลด์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2, 3, 8, 9 และ 30-34 ของอาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ เลขที่ 3199 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และใช้ชื่อย่อว่า BEC ซึ่งจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบีอีซีเวิลด์ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,895 คน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

 • ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 [1]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 CHASE NOMINEES LIMITED 42 194,465,893 9.72%
2 น.ส.รัตนา มาลีนนท์ 179,672,420 8.98%
3 น.ส.อัมพร มาลีนนท์ 129,113,500 6.46%
4 น.ส.นิภา มาลีนนท์ 129,113,300 6.46%
5 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 117,018,500 5.85%
6 นายทวีฉัตร จุฬางกูร 100,328,400 5.02%

บริษัทในกลุ่มบีอีซีเวิลด์แก้ไข

จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 มีบริษัทที่อยู่ในเครือของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ รวมทั้งหมด 27 บริษัท สามารถจำแนกตามลักษณะของกิจการธุรกิจ ได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจดำเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณาแก้ไข

 • กลุ่มธุรกิจโทรทัศน์
  • บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด - ดำเนินธุรกิจบริหาร "สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท" ซึ่งบริษัทฯ ทำสัญญาร่วมกิจการส่งโทรทัศน์สีกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของเวลาออกอากาศทั้งหมด และทำหน้าที่จัดผังรายการให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเป้าหมายในการมีผู้ชมสูงสุดตลอดเวลา
  • บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด - เป็นบริษัทผู้ถือใบอนุญาตประกอบการช่องโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลจาก กสทช.​ เป็นเวลา 15 ปี ระหว่างวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2572 โดยได้ทำสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายระบบยูเอชเอฟสำหรับดิจิทัลกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยสัญญามีผลระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2571 และดำเนินธุรกิจบริหารช่องโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่จำนวน 3 ช่อง 3 ประเภท ได้แก่
   • ช่องความคมชัดละเอียดสูง "ช่อง 3 เอชดี ช่อง 33" ออกอากาศเนื้อหาจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 แบบคู่ขนานจากความยินยอมของ กสท. ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ต่อมาในเที่ยงคืนของวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้นำสัญลักษณ์ระบบทีวีแอนะล็อกไปไว้ที่มุมบนขวา ปรับให้เป็น 3 มิติ แล้วเติมคำว่า HD ต่อท้าย เป็นสัญลักษณ์ใหม่ ภายใต้ชื่อ "ช่อง 3 กด 33" ในระบบทีวีดิจิทัล
   • ช่องความคมชัดละเอียดปกติ "ช่อง 3 เอสดี ช่อง 28" (ยุติการออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
   • ช่องความคมชัดละเอียดปกติสำหรับเด็กและครอบครัว "ช่อง 3 แฟมิลี ช่อง 13" (ยุติการออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
 • กลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต และ โทรศัพท์มือถือ
  • บริษัท บีอีซีไอคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
  • บริษัท บีอีซี-เทโรคอมคอม จำกัด - ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย
 • กลุ่มธุรกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียม (กำลังดำเนินการ)
  • บริษัท บางกอก แซทเทิลไลท์ แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด - โครงการดำเนินธุรกิจรับ-ส่งสัญญาณผ่านระบบดาวเทียม
  • บริษัท แซทเทิลไลท์ทีวีบรอดแคสติ้ง จำกัด - โครงการดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

กลุ่มธุรกิจดำเนินการจัดหา-ผลิตรายการ และจัดจำหน่ายรายการแก้ไข

 • กลุ่มธุรกิจจัดหา-ผลิตและจัดจำหน่ายรายการบันเทิงและสารคดี
  • บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท รังสิโรตม์วนิช จำกัด - ผลิตรายการประเภทละคร
  • บริษัท นิวเวิลด์โปรดักชั่น จำกัด - ผลิตรายการประเภทละคร
  • บริษัท บีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  • บริษัท ทีวีบีทรีเน็ทเวอร์ค จำกัด - จัดหารายการประเภทภาพยนตร์จีน และ เอเชียตะวันออก
  • บริษัท บางกอกเทเลวิชั่น จำกัด
  • บริษัท แฮฟเอกู๊ดดรีม จำกัด
  • บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
   • บางกอกดรามา - หน่วยธุรกิจย่อยของบีอีซี-เทโร ดูแลรายการประเภทละคร และรายการข่าว
   • บางกอกทีวี - หน่วยธุรกิจย่อยของบีอีซี-เทโร ดูแลรายการโทรทัศน์ประเภทอื่นๆ
 • กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์
  • ฟิล์มบางกอก - หน่วยธุรกิจย่อยของบีอีซี-เทโร ดำเนินการผลิตและทำตลาดภาพยนตร์ไทยในต่างประเทศ
  • เฉลิมไทยสตูดิโอ - หน่วยธุรกิจย่อยของบีอีซี-เทโร ดำเนินการทำตลาดภาพยนตร์ในประเทศ
 • กลุ่มธุรกิจผลิตรายการแสดง ส่งเสริมการจำหน่ายเพลง และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ
  • บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ดำเนินการผลิต และบริหารงานการแสดงคอนเสิร์ต การแสดงจากต่างประเทศ รายการกีฬา และรับจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ งานส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจกีฬาและบันเทิง
  • บริษัท ไอเอ็มจี บีอีซี-เทโร สปอร์ตสแอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด - ดำเนินการสร้างสรรค์และผลักดันการจัดอีเว้นท์กีฬา และแฟชั่นระดับโลกในประเทศไทยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  • บริษัท แฮฟเอกู๊ดดรีม จำกัด
  • บริษัท บีอีซี-เทโร ทรูวิชั่นส์ จำกัด - บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ และ/หรือ การเป็นผู้ผลิตรายการ
  • บริษัท บีอีซี-เทโร ซีเนริโอ จำกัด - ดำเนินการจัดแสดงละครบนเวที
  • บริษัท ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ จำกัด - บริการผลิตโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริการรับจอง และจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง และให้บริการขายตั๋วรถยนต์โดยสาร
  • บริษัท บีอีซี-เทโรศาสน จำกัด - ดำเนินการบริหาร และจัดการสโมสรฟุตบอล
 • กลุ่มธุรกิจต่อเนื่องและสนับสนุน
  • บริษัท บีอีซีไอทีโซลูชัน จำกัด - ดำเนินธุรกิจให้บริการสารสนเทศภายในสำนักงาน
  • บริษัท บีอีซีแอสเซท จำกัด - ดำเนินธุรกิจถือครองและให้เช่าทรัพย์สิน
  • บริษัท บีอีซีบรอดแคสติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด - ดำเนินธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ห้องสตูดิโอ
  • บริษัท บีอีซีสตูดิโอ จำกัด - โครงการดำเนินธุรกิจให้บริการการผลิตรายการ และให้เช่าสตูดิโอ อุปกรณ์สตูดิโอ เพื่อการผลิต และให้บริการในงานหลังการผลิตรายการ (Post Production)
  • บริษัท สำนักข่าวบีอีซี จำกัด - ดำเนินธุรกิจผลิตรายการข่าวเพื่อออกอากาศทั้งทางโทรทัศน์ และทางวิทยุ และยังผลิตข่าว เพื่อขายให้กับสำนักข่าวอื่นๆ ด้วย
 • ธุรกิจที่ กลุ่ม บีอีซี เวิลด์ เข้าร่วมถือหุ้น
  • บริษัท เวฟเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) - ดำเนินธุรกิจจัดหาลิขสิทธิ์ละครดังจากไทยทีวีสีช่อง 3 และภาพยนตร์จากค่ายหนังต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และจำหน่ายในรูปแบบวิดีโอเทป วีซีดีและดีวีดี เพื่อความบันเทิงในที่พักอาศัย โดยกลุ่มบีอีซีเวิลด์ เข้าถือหุ้นร้อยละ 20

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข