บีอีซีเวิลด์

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: BEC World) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทของตระกูลมาลีนนท์ ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการออกอากาศสื่อ การผลิตสื่อโฆษณา การผลิตรายการโทรทัศน์ และการจัดหารายการโทรทัศน์ เข้าด้วยกัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทสื่อสารมวลชน
การซื้อขาย(SET:BEC)
อุตสาหกรรมสื่อประสม
รูปแบบสื่อและสิ่งพิมพ์
ก่อนหน้าบริษัทในกลุ่มมาลีนนท์
ก่อตั้งพ.ศ. 2538
ผู้ก่อตั้งวิชัย มาลีนนท์
พื้นที่ที่ให้บริการ
ไทย ประเทศไทย
บุคลากรหลัก
ผลิตภัณฑ์สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุ
รายการโทรทัศน์
คอนเทนต์
การแสดงสด
บริการจองและจำหน่ายบัตร
ดนตรี
ห้องถ่ายทำ
บริษัทลูก
เว็บไซต์www.becworld.com

บมจ.บีอีซี เวิลด์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 2, 3, 8, 9 และ 30-34 ของอาคารมาลีนนท์ เลขที่ 3199 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และใช้ชื่อย่อว่า BEC ซึ่งจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบีอีซีเวิลด์ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,895 คน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

 • ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[1]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 CHASE NOMINEES LIMITED 42 194,465,893 9.72%
2 น.ส.รัตนา มาลีนนท์ 179,672,420 8.98%
3 น.ส.อัมพร มาลีนนท์ 129,113,500 6.46%
4 น.ส.นิภา มาลีนนท์ 129,113,300 6.46%
5 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 117,018,500 5.85%
6 นายทวีฉัตร จุฬางกูร 100,328,400 5.02%

บริษัทในกลุ่มบีอีซีเวิลด์แก้ไข

จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 มีบริษัทที่อยู่ในเครือของ บมจ.บีอีซีเวิลด์ รวมทั้งหมด 27 บริษัท สามารถจำแนกตามลักษณะของกิจการธุรกิจได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจดำเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณาแก้ไข

 • กลุ่มธุรกิจโทรทัศน์
  • บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด - ดำเนินธุรกิจบริหาร "สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท" ซึ่งบริษัทฯ ทำสัญญาร่วมกิจการส่งโทรทัศน์สีกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของเวลาออกอากาศทั้งหมด และทำหน้าที่จัดผังรายการให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเป้าหมายในการมีผู้ชมสูงสุดตลอดเวลา
  • บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด - เป็นบริษัทผู้ถือใบอนุญาตประกอบการช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลจาก กสทช.​ เป็นเวลา 15 ปี ระหว่างวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2572 และทำสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายระบบยูเอชเอฟสำหรับดิจิทัลกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยสัญญามีผลระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2571 และดำเนินธุรกิจบริหารช่องโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่จำนวน 3 ช่อง 3 ประเภท ได้แก่
   • ช่องความคมชัดละเอียดสูง "ช่อง 3 เอชดี ช่อง 33" ออกอากาศเนื้อหาจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 แบบคู่ขนานจากความยินยอมของ กสท. ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ต่อมาตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้ย้ายสัญลักษณ์ระบบทีวีแอนะล็อกกลับไปไว้ที่มุมบนขวา ปัดเงาเพิ่มเป็น 3 มิติ แล้วเติมตัวอักษร HD ต่อท้าย เป็นสัญลักษณ์ใหม่ ภายใต้ชื่อ "ช่อง 3 กด 33" ในระบบทีวีดิจิทัลจนถึงปัจจุบัน
   • ช่องความคมชัดละเอียดปกติ "ช่อง 3 เอสดี ช่อง 28" (ยุติการออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
   • ช่องความคมชัดละเอียดปกติสำหรับเด็กและครอบครัว "ช่อง 3 แฟมิลี ช่อง 13" (ยุติการออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
 • กลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต และ โทรศัพท์มือถือ
  • บริษัท บีอีซีไอคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
  • บริษัท บีอีซี-เทโรคอมคอม จำกัด - ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย
 • กลุ่มธุรกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียม (กำลังดำเนินการ)
  • บริษัท บางกอก แซทเทิลไลท์ แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด - โครงการดำเนินธุรกิจรับ-ส่งสัญญาณผ่านระบบดาวเทียม
  • บริษัท แซทเทิลไลท์ทีวีบรอดแคสติ้ง จำกัด - โครงการดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (ยุบเลิกกิจการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563)[2]

กลุ่มธุรกิจดำเนินการจัดหา-ผลิตรายการ และจัดจำหน่ายรายการแก้ไข

 • กลุ่มธุรกิจจัดหา-ผลิตและจัดจำหน่ายรายการบันเทิงและสารคดี
  • บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท รังสิโรตม์วนิช จำกัด - ผลิตรายการประเภทละคร
  • บริษัท นิวเวิลด์โปรดักชั่น จำกัด - ผลิตรายการประเภทละคร
  • บริษัท บีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  • บริษัท ทีวีบีทรีเน็ทเวอร์ค จำกัด - จัดหารายการประเภทภาพยนตร์จีน และ เอเชียตะวันออก
  • บริษัท บางกอกเทเลวิชั่น จำกัด
  • บริษัท แฮฟเอกู๊ดดรีม จำกัด
  • บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
   • บางกอกดรามา - หน่วยธุรกิจย่อยของบีอีซี-เทโร ดูแลรายการประเภทละคร และรายการข่าว
   • บางกอกทีวี - หน่วยธุรกิจย่อยของบีอีซี-เทโร ดูแลรายการโทรทัศน์ประเภทอื่นๆ
 • กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์
  • ฟิล์มบางกอก - หน่วยธุรกิจย่อยของบีอีซี-เทโร ดำเนินการผลิตและทำตลาดภาพยนตร์ไทยในต่างประเทศ
  • เฉลิมไทยสตูดิโอ - หน่วยธุรกิจย่อยของบีอีซี-เทโร ดำเนินการทำตลาดภาพยนตร์ในประเทศ
 • กลุ่มธุรกิจผลิตรายการแสดง ส่งเสริมการจำหน่ายเพลง และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ
  • บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ดำเนินการผลิต และบริหารงานการแสดงคอนเสิร์ต การแสดงจากต่างประเทศ รายการกีฬา และรับจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ งานส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจกีฬาและบันเทิง
  • บริษัท ไอเอ็มจี บีอีซี-เทโร สปอร์ตสแอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด - ดำเนินการสร้างสรรค์และผลักดันการจัดอีเว้นท์กีฬา และแฟชั่นระดับโลกในประเทศไทยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  • บริษัท แฮฟเอกู๊ดดรีม จำกัด
  • บริษัท บีอีซี-เทโร ทรูวิชั่นส์ จำกัด - บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ และ/หรือ การเป็นผู้ผลิตรายการ
  • บริษัท บีอีซี-เทโร ซีเนริโอ จำกัด - ดำเนินการจัดแสดงละครบนเวที
  • บริษัท ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ จำกัด - บริการผลิตโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริการรับจอง และจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง และให้บริการขายตั๋วรถยนต์โดยสาร
  • บริษัท บีอีซี-เทโรศาสน จำกัด - ดำเนินการบริหาร และจัดการสโมสรฟุตบอล
 • กลุ่มธุรกิจต่อเนื่องและสนับสนุน
  • บริษัท บีอีซีไอทีโซลูชัน จำกัด - ดำเนินธุรกิจให้บริการสารสนเทศภายในสำนักงาน
  • บริษัท บีอีซีแอสเซท จำกัด - ดำเนินธุรกิจถือครองและให้เช่าทรัพย์สิน
  • บริษัท บีอีซีบรอดแคสติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด - ดำเนินธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ห้องสตูดิโอ
  • บริษัท บีอีซีสตูดิโอ จำกัด - โครงการดำเนินธุรกิจให้บริการการผลิตรายการ และให้เช่าสตูดิโอ อุปกรณ์สตูดิโอ เพื่อการผลิต และให้บริการในงานหลังการผลิตรายการ (Post Production)
  • บริษัท สำนักข่าวบีอีซี จำกัด - ดำเนินธุรกิจผลิตรายการข่าวเพื่อออกอากาศทั้งทางโทรทัศน์ และทางวิทยุ และยังผลิตข่าว เพื่อขายให้กับสำนักข่าวอื่นๆ ด้วย
 • ธุรกิจที่ กลุ่ม บีอีซี เวิลด์ เข้าร่วมถือหุ้น
  • บริษัท เวฟเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) - ดำเนินธุรกิจจัดหาลิขสิทธิ์ละครดังจากไทยทีวีสีช่อง 3 และภาพยนตร์จากค่ายหนังต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และจำหน่ายในรูปแบบวิดีโอเทป วีซีดีและดีวีดี เพื่อความบันเทิงในที่พักอาศัย โดยกลุ่มบีอีซีเวิลด์ เข้าถือหุ้นร้อยละ 20

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข