บีอีซีเวิลด์

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: BEC World) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทของตระกูลมาลีนนท์ ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการออกอากาศสื่อ การผลิตสื่อโฆษณา การผลิตรายการโทรทัศน์ และการจัดหารายการโทรทัศน์ เข้าด้วยกัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทสื่อสารมวลชน
อุตสาหกรรมสื่อประสม
รูปแบบสื่อและสิ่งพิมพ์
ก่อนหน้าบริษัทในกลุ่มมาลีนนท์
ก่อตั้งพ.ศ. 2538
ผู้ก่อตั้งวิชัย มาลีนนท์
พื้นที่ให้บริการ
ไทย ประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุ
รายการโทรทัศน์
คอนเทนต์
การแสดงสด
บริการจองและจำหน่ายบัตร
ดนตรี
ห้องถ่ายทำ
เว็บไซต์www.becworld.com

บมจ.บีอีซี เวิลด์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 2, 3, 8, 9 และ 30-34 ของอาคารมาลีนนท์ เลขที่ 3199 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และใช้ชื่อย่อว่า BEC ซึ่งจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบีอีซีเวิลด์ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,895 คน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

 • ปัจจุบันตระกูลมาลีนนท์ถือหุ้นในบีอีซีเวิลด์รวม 40.2% และตระกูลจุฬารกูรถือหุ้นรวม 20.71% ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564[1]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 นายทวีฉัตร จุฬารกูร 271,977,600 13.60%
2 น.ส.รัตนา มาลีนนท์ 202,339,020 10.12%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 176,336,093 8.82%
4 น.ส.อัมพร มาลีนนท์ 149,780,200 7.49%
5 น.ส. นิภา มาลีนนท์ 149,780,200 7.49%
6 นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 104,980,500 5.25%
7 นายจาตุรนต์ นิพัทธกุศล 58,787,500 2.94%
8 นายศรัณย์ นิพัทธกุศล 58,787,500 2.94%
9 นายณัฐพล จุฬางกูร 37,126,600 1.86%
10 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 32,166,967 1.61%

บริษัทในกลุ่มบีอีซีเวิลด์แก้ไข

กลุ่มธุรกิจดำเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณาแก้ไข

 • กลุ่มธุรกิจโทรทัศน์
  • บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด - ดำเนินธุรกิจบริหาร "สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท" ซึ่งบริษัทฯ ทำสัญญาร่วมกิจการส่งโทรทัศน์สีกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของเวลาออกอากาศทั้งหมด และทำหน้าที่จัดผังรายการให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเป้าหมายในการมีผู้ชมสูงสุดตลอดเวลา
  • บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด - เป็นบริษัทผู้ถือใบอนุญาตประกอบการช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลจาก กสทช.​ เป็นเวลา 15 ปี ระหว่างวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2572 และทำสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายระบบยูเอชเอฟสำหรับดิจิทัลกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยสัญญามีผลระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2571 และดำเนินธุรกิจบริหารช่องโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่จำนวน 3 ช่อง 3 ประเภท ได้แก่
   • ช่องความคมชัดละเอียดสูง "ช่อง 3 เอชดี ช่อง 33" ออกอากาศเนื้อหาจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 แบบคู่ขนานจากความยินยอมของ กสท. ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ต่อมาตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้ย้ายสัญลักษณ์ระบบทีวีแอนะล็อกกลับไปไว้ที่มุมบนขวา ปัดเงาเพิ่มเป็น 3 มิติ แล้วเติมตัวอักษร HD ต่อท้าย เป็นสัญลักษณ์ใหม่ ภายใต้ชื่อ "ช่อง 3 กด 33" ในระบบทีวีดิจิทัลจนถึงปัจจุบัน
   • ช่องความคมชัดละเอียดปกติ "ช่อง 3 เอสดี ช่อง 28" (ยุติการออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
   • ช่องความคมชัดละเอียดปกติสำหรับเด็กและครอบครัว "ช่อง 3 แฟมิลี ช่อง 13" (ยุติการออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
 • กลุ่มธุรกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียม (กำลังดำเนินการ)
  • บริษัท บางกอก แซทเทิลไลท์ แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด - โครงการดำเนินธุรกิจรับ-ส่งสัญญาณผ่านระบบดาวเทียม
  • บริษัท แซทเทิลไลท์ทีวีบรอดแคสติ้ง จำกัด - โครงการดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (ยุบเลิกกิจการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563)[2]

กลุ่มธุรกิจดำเนินการจัดหา-ผลิตรายการ และจัดจำหน่ายรายการแก้ไข

 • กลุ่มธุรกิจจัดหา-ผลิตและจัดจำหน่ายรายการบันเทิงและสารคดี
  • บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท รังสิโรตม์วนิช จำกัด - ผลิตรายการประเภทละคร
  • บริษัท นิวเวิลด์โปรดักชั่น จำกัด - ผลิตรายการประเภทละคร
  • บริษัท บีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  • บริษัท ทีวีบีทรีเน็ทเวอร์ค จำกัด - จัดหารายการประเภทภาพยนตร์จีน และ เอเชียตะวันออก
  • บริษัท บางกอกเทเลวิชั่น จำกัด
  • บริษัท แฮฟเอกู๊ดดรีม จำกัด
 • กลุ่มธุรกิจผลิตรายการแสดง ส่งเสริมการจำหน่ายเพลง และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ
  • บริษัท แฮฟเอกู๊ดดรีม จำกัด
 • กลุ่มธุรกิจต่อเนื่องและสนับสนุน
  • บริษัท บีอีซีไอทีโซลูชัน จำกัด - ดำเนินธุรกิจให้บริการสารสนเทศภายในสำนักงาน
  • บริษัท บีอีซีแอสเซท จำกัด - ดำเนินธุรกิจถือครองและให้เช่าทรัพย์สิน
  • บริษัท บีอีซีบรอดแคสติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด - ดำเนินธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ห้องสตูดิโอ
  • บริษัท บีอีซีสตูดิโอ จำกัด - โครงการดำเนินธุรกิจให้บริการการผลิตรายการ และให้เช่าสตูดิโอ อุปกรณ์สตูดิโอ เพื่อการผลิต และให้บริการในงานหลังการผลิตรายการ (Post Production)
  • บริษัท สำนักข่าวบีอีซี จำกัด - ดำเนินธุรกิจผลิตรายการข่าวเพื่อออกอากาศทั้งทางโทรทัศน์ และทางวิทยุ และยังผลิตข่าว เพื่อขายให้กับสำนักข่าวอื่นๆ ด้วย
 • ธุรกิจที่ กลุ่ม บีอีซี เวิลด์ เข้าร่วมถือหุ้น
  • บริษัท เวฟเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) - ดำเนินธุรกิจจัดหาลิขสิทธิ์ละครดังจากไทยทีวีสีช่อง 3 และภาพยนตร์จากค่ายหนังต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และจำหน่ายในรูปแบบวิดีโอเทป วีซีดีและดีวีดี เพื่อความบันเทิงในที่พักอาศัย โดยกลุ่มบีอีซีเวิลด์ เข้าถือหุ้นร้อยละ 20

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข