บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: BEC World) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทของตระกูลมาลีนนท์และกลุ่มช่อง 3 ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการออกอากาศสื่อ การผลิตสื่อโฆษณา การผลิตรายการโทรทัศน์ และการจัดหารายการโทรทัศน์ เข้าด้วยกัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทสื่อสารมวลชน
การซื้อขาย
SET:BEC
อุตสาหกรรมสื่อประสม
รูปแบบสื่อและสิ่งพิมพ์
ก่อนหน้าบริษัทในกลุ่มมาลีนนท์
ก่อตั้งพ.ศ. 2538
ผู้ก่อตั้งวิชัย มาลีนนท์
สำนักงานใหญ่อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 30-34
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ให้บริการ
ไทย ประเทศไทย
บุคลากรหลัก
สมชัย บุญนำศิริ - ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุ
รายการโทรทัศน์
คอนเทนต์
การแสดงสด
บริการจองและจำหน่ายบัตร
ดนตรี
สตูดิโอ
บริษัทในเครือ
เว็บไซต์www.becworld.com

บมจ.บีอีซี เวิลด์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 2, 3, 8, 9 และ 30-34 ของอาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ เลขที่ 3199 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และใช้ชื่อย่อว่า BEC ซึ่งจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบีอีซีเวิลด์ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,895 คน ปัจจุบันนายสมชัย บุญนำศิริเป็นประธานกรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แก้

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 นายทวีฉัตร จุฬารกูร 257,314,300 12.87%
2 น.ส.รัตนา มาลีนนท์ 202,339,020 10.12%
3 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 161,647,900 8.08%
4 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 155,389,800 7.77%
5 น.ส.อัมพร มาลีนนท์ 149,780,200 7.49%
6 น.ส. นิภา มาลีนนท์ 149,780,200 7.49%
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 130,014,351 6.50%
8 นายจาตุรนต์ นิพัทธกุศล 58,787,500 2.94%
9 นายศรัณย์ นิพัทธกุศล 58,787,500 2.94%
10 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 58,342,900 2.92%

ปัจจุบันกลุ่มมาลีนนท์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบีอีซีเวิลด์ สัดส่วน 40.20% ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดการถือหุ้นของกลุ่มมาลีนนท์ ดังนี้

 1. น.ส.รัตนา มาลีนนท์ จำนวน 202,339,020 หุ้น สัดส่วน 10.12%
 2. น.ส.นิภา มาลีนนท์ จำนวน 149,780,200 หุ้น สัดส่วน 7.49%
 3. น.ส.อัมพร มาลีนนท์ จำนวน 149,780,000 หุ้น สัดส่วน 7.49%
 4. นายศรัณย์ นิพัทธกุศล จำนวน 58,787,500 หุ้น สัดส่วน 2.94%
 5. นายจาตุรนต์ นิพัทธกุศล จำนวน 58,787,500 หุ้น สัดส่วน 2.94%
 6. นายทศพล มาลีนนท์ จำนวน 23,515,000 หุ้น สัดส่วน 1.18%
 7. น.ส.ปิ่นกมล มาลีนนท์ จำนวน 23,515,000 หุ้น สัดส่วน 1.18%
 8. นายณพธีร์ มาลีนนท์ จำนวน 23,515,000 หุ้น สัดส่วน 1.18%
 9. น.ส.ณวรีย์ มาลีนนท์ จำนวน 23,515,000 หุ้น สัดส่วน 1.18%
 10. น.ส.ณวาสินี มาลีนนท์ จำนวน 23,515,000 หุ้น สัดส่วน 1.18%
 11. น.ส.แคทลีน มาลีนนท์ จำนวน 17,634,380 หุ้น สัดส่วน 0.88%
 12. น.ส.เทรซีแอนน์ มาลีนนท์ จำนวน 16,460,500 หุ้น สัดส่วน 0.82%
 13. น.ส.แอน มาลีนนท์ จำนวน 16,460,500 หุ้น สัดส่วน 0.82%
 14. น.ส.ปิยวดี มาลีนนท์ จำนวน 8,230,250 หุ้น สัดส่วน 0.41%
 15. น.ส.ปริศนา มาลีนนท์ จำนวน 8,230,250 หุ้น สัดส่วน 0.41%

บริษัทในกลุ่มบีอีซีเวิลด์ แก้

กลุ่มธุรกิจการออกอากาศและสื่อโฆษณา แก้

 • กลุ่มธุรกิจโทรทัศน์
  • บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด - ดำเนินธุรกิจบริหาร "สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท" ซึ่งบริษัทฯ ทำสัญญาร่วมกิจการส่งโทรทัศน์สีกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของเวลาออกอากาศทั้งหมด และทำหน้าที่จัดผังรายการให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเป้าหมายในการมีผู้ชมสูงสุดตลอดเวลา
  • บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด - เป็นบริษัทผู้ถือใบอนุญาตประกอบการช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลจาก กสทช.​ เป็นเวลา 15 ปี ระหว่างวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2572 และทำสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายระบบยูเอชเอฟสำหรับดิจิทัลกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยสัญญามีผลระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2571 และดำเนินธุรกิจบริหารช่องโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่จำนวน 3 ช่อง 3 ประเภท ได้แก่
   • ช่องความคมชัดละเอียดสูง "ช่อง 3 เอชดี ช่อง 33" ออกอากาศเนื้อหาจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 แบบคู่ขนานจากความยินยอมของ กสท. ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ต่อมาตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้ย้ายสัญลักษณ์ระบบทีวีแอนะล็อกกลับไปไว้ที่มุมบนขวา ปัดเงาเพิ่มเป็น 3 มิติ แล้วเติมตัวอักษร HD ต่อท้าย เป็นสัญลักษณ์ใหม่ ภายใต้ชื่อ "ช่อง 3 กด 33" ในระบบทีวีดิจิทัลจนถึงปัจจุบัน
   • ช่องความคมชัดละเอียดปกติ "ช่อง 3 เอสดี ช่อง 28" (ยุติการออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
   • ช่องความคมชัดละเอียดปกติสำหรับเด็กและครอบครัว "ช่อง 3 แฟมิลี ช่อง 13" (ยุติการออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
 • กลุ่มธุรกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียม (กำลังดำเนินการ)
  • บริษัท บางกอก แซทเทิลไลท์ แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด - โครงการดำเนินธุรกิจรับ-ส่งสัญญาณผ่านระบบดาวเทียม
  • บริษัท แซทเทิลไลท์ทีวีบรอดแคสติ้ง จำกัด - โครงการดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (ยุบเลิกกิจการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563)[1]
 • กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์
  • บริษัท เมเจอร์ จอยน์ ฟิล์ม จำกัด - เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ และ บริษัท เอ็ม สตูดิโอ จำกัด โดยเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (เดิมร่วมทุนกับ บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เดิม) เป็นบริษัทที่ผลิตภาพยนตร์เพื่อออกจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมี บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด บริษัทย่อยของซาเล็คต้าเป็นผู้จัดจำหน่าย

กลุ่มธุรกิจดำเนินการจัดหา-ผลิตรายการ และจัดจำหน่ายรายการ แก้

 • กลุ่มธุรกิจจัดหา-ผลิตและจัดจำหน่ายรายการบันเทิงและสารคดี
  • บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท รังสิโรตม์วนิช จำกัด - ผลิตรายการประเภทละคร
  • บริษัท นิวเวิลด์โปรดักชั่น จำกัด - ผลิตรายการประเภทละคร
  • บริษัท บีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  • บริษัท ทีวีบีทรีเน็ทเวอร์ค จำกัด - จัดหารายการประเภทภาพยนตร์จีน และ เอเชียตะวันออก
  • บริษัท บางกอกเทเลวิชั่น จำกัด
  • บริษัท แฮฟเอกู๊ดดรีม จำกัด
 • กลุ่มธุรกิจผลิตรายการแสดง ส่งเสริมการจำหน่ายเพลง และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ
  • บริษัท แฮฟเอกู๊ดดรีม จำกัด
 • กลุ่มธุรกิจต่อเนื่องและสนับสนุน
  • บริษัท บีอีซีไอทีโซลูชัน จำกัด - ดำเนินธุรกิจให้บริการสารสนเทศภายในสำนักงาน
  • บริษัท บีอีซีแอสเซท จำกัด - ดำเนินธุรกิจถือครองและให้เช่าทรัพย์สิน
  • บริษัท บีอีซีบรอดแคสติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด - ดำเนินธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ห้องสตูดิโอ
  • บริษัท บีอีซีสตูดิโอ จำกัด - โครงการดำเนินธุรกิจให้บริการการผลิตรายการ และให้เช่าสตูดิโอ อุปกรณ์สตูดิโอ เพื่อการผลิต และให้บริการในงานหลังการผลิตรายการ (Post Production)
  • บริษัท สำนักข่าวบีอีซี จำกัด - ดำเนินธุรกิจผลิตรายการข่าวเพื่อออกอากาศทั้งทางโทรทัศน์ และทางวิทยุ และยังผลิตข่าว เพื่อขายให้กับสำนักข่าวอื่นๆ ด้วย
 • ธุรกิจที่ กลุ่ม บีอีซี เวิลด์ เข้าร่วมถือหุ้น
  • บริษัท เวฟเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) - ดำเนินธุรกิจจัดหาลิขสิทธิ์ละครดังจากไทยทีวีสีช่อง 3 และภาพยนตร์จากค่ายหนังต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และจำหน่ายในรูปแบบวิดีโอเทป วีซีดีและดีวีดี เพื่อความบันเทิงในที่พักอาศัย โดยกลุ่มบีอีซีเวิลด์ เข้าถือหุ้นร้อยละ 20

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้