บี สามารถหมายถึง

  • B อักษรตัวที่สองของภาษาอังกฤษ
  • ภาษาบี ภาษาโปรแกรมที่ส่งอิทธิพลต่อภาษาซี
บุคคล