บิวคลิซีน (อังกฤษ: Buclizine)

บิวคลิซีน
137px
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.001.317
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม