บิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐ

บิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐ (อังกฤษ: Founding Fathers of the United States) หมายถึง ผู้นำทางการเมืองที่ได้ลงนามในคำประกาศอิสรภาพในช่วงปี ค.ศ. 1776 หรือได้มีส่วนร่วมในสงครามการปฏิวัติอเมริกา ในฐานะผู้นำผู้รักชาติผู้ได้มีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 11 ปีให้หลัง ในช่วงสงครามประกาศอิสรภาพ บิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐ คือผู้ที่ถูกต่อต้านโดยพวกนิยมกษัตริย์แห่งราชวงศ์อังกฤษ ซึ่งกลุ่มนี้ปฏิเสธการประกาศอิสรภาพ แม้ในระยะหลัง ฝ่ายนิยมกษัตริย์ในอาณานิคมเกือบทั้งหมด ก็ยังคงอยู่ในประเทศสหรัฐ และเมื่อมีรัฐบาลแห่งประเทศใหม่ขึ้นในปีค.ศ. 1783 กลุ่มนี้ก็ได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลใหม่ที่เกิดขึ้น

การลงนามในรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับแรก

นักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกัน ริชาร์ด บี มอร์ริส ได้เขียนหนังสือ "Seven Who Shaped Our Destiny: The Founding Fathers as Revolutionaries" ขึ้นในปี พศ. 2515 ได้กล่าวถึงเจ็ดบุคคลสำคัญในกลุ่มบิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐ อันประกอบไปด้วย

ประธานาธิบดี วาร์เรน จี. ฮาร์ดิง ได้รับความไว้วางใจกับตำแหน่งของเหรียญ "Founding Fathers" ในคำปราศรัยสำคัญที่ 1916 Republican National Convention ในตอนที่เขายังเป็นสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ

อ้างอิง แก้

 • American National Biography Online, (2000).
 • Richard B. Bernstein, Are We to Be a Nation? The Making of the Constitution (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987).
 • R. B. Bernstein, The Founding Fathers Reconsidered (New York: Oxford University Press, 2009).
 • Richard D. Brown. "The Founding Fathers of 1776 and 1787: A Collective View," William and Mary Quarterly, 3rd Ser., Vol. 33, No. 3 (Jul., 1976), pp. 465-480 online at JSTOR.
 • Henry Steele Commager, "Leadership in Eighteenth-Century America and Today," Daedalus 90 (Fall 1961): 650-673, reprinted in Henry Steele Commager, Freedom and Order (New York: George Braziller, 1966).
 • Joseph J. Ellis. Founding Brothers: The Revolutionary Generation (New York: Alfred A. Knopf, 2000), winner of the Pulitzer Prize for History.
 • Joanne B. Freeman, Affairs of Honor: National Politics in the New Republic (New Haven: Yale University Press, 2001).
 • Jack P. Greene. "The Social Origins of the American Revolution: An Evaluation and an Interpretation," Political Science Quarterly, Vol. 88, No. 1 (Mar., 1973), pp. 1-22 online in JSTOR.
 • P.M.G. Harris, "The Social Origins of American Leaders: The Demographic Foundations, " Perspectives in American History 3 (1969): 159-364.
 • Mark E. Kann; The Gendering of American Politics: Founding Mothers, Founding Fathers, and Political Patriarchy (New York: Frederick Praeger, 1999).
 • Adrienne Koch; Power, Morals, and the Founding Fathers: Essays in the Interpretation of the American Enlightenment (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1961).
 • Frank Lambert. The Founding Fathers and the Place of Religion in America. (Princeton, NJ> Princeton University Press, 2003).
 • Martin, James Kirby. Men in Rebellion: Higher Governmental Leaders and the coming of the American Revolution, (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1973; reprint, New York: Free Press, 1976).
 • Morris, Richard B. Seven Who Shaped Our Destiny: The Founding Fathers as Revolutionaries (New York: Harper & Row, 1973).
 • Robert Previdi; "Vindicating the Founders: Race, Sex, Class, and Justice in the Origins of America," Presidential Studies Quarterly, Vol. 29, 1999
 • Cokie Roberts. Founding Mothers: The Women Who Raised Our Nation (New York: William Morrow, 2005)
 • Gordon S. Wood. Revolutionary Characters: What Made the Founders Different (New York: Penguin Press, 2006)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้