คำสำคัญ "บาดาล" สามารถหมายถึง

  • ชั้นบาดาล - พื้นที่ใต้ระดับผิวดินลงไป
  • ทรงบาดาล - ชื่อไม้พุ่มชนิด Senna surattensis (Burm.f.) Irwin et Barneby ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามง่ามใบใกล้ยอด ใบอ่อนกินได้ เปลือกและใบใช้ทำยา
  • น้ำบาดาล - น้ำที่สูบจากใต้ดินที่ลึกไม่ต่ำกว่า 10 เมตร