บัย (โซมาลี: Baay, อาหรับ: باي‎) เป็นภูมิภาคของโซมาเลีย มีเมืองเอกคือ Baidoa เผ่าที่ใหญ่ที่สุดในบัยคือ rahanwein และ Hawiyeen ยังเป็นของชาวพื้นเมือง มีพื้นที่ 35,156 ตารางกิโลเมตร ในปี 2551 ประชากรประมาณว่ามีมากกว่าหนึ่งล้านคน [1]

บัยแสดงเป็นสีแดงเข้มทำเครื่องหมายบนแผนที่ของโซมาเลีย; พื้นที่สีเทาเป็นของ โซมาลิแลนด์ และ พุนต์แลนด์

ระหว่างปี 2534 ถึง 2536 พื้นที่นี้ได้เกิดความอดอยาก

แหล่งที่มาแก้ไข