บัตทุสที่ 4 แห่งซิเรเน (กรีก: ΒάττοςοΚαλός, ปกครองในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 6 และ 5 ก่อนคริสตกาล) เป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีกพระองค์ที่เจ็ดแห่งซิเรเนในราชวงศ์บัตเทียด พระองค์เป็นกษัตริย์ซิเรเนพระองค์แรกที่ถูกจักรวรรดิเปอร์เซียยึดอำนาจเอาไว้ แต่ยังคงให้พระองค์ทรงปกครองเมืองซิเรเน

บัตทุสที่ 4
กษัตริย์แห่งซิเรเน
ครองราชย์515-465 ปีก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้าอาร์เซซิลาอุสที่ 3
ถัดไปอาร์เซซิลาอุสที่ 4
พระราชบุตรอาร์เซซิลาอุสที่ 4
พระราชบิดาอาร์เซซิลาอุสที่ 3
ประสูติซิเรเน
สวรรคต465 ปีก่อนคริสตกาล
ซิเรเน
ศาสนาศาสนากรีกโบราณ

พระประวัติแก้ไข

พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวของกษัตริย์พระองค์ที่ห้าแห่งซิเรเน กษัตริย์อาร์เซซิลาอุสที่ 3 กับพระมารดาของพระองค์เป็นสตรีชาวลิเบียที่ไม่ทราบชื่อ ซึ่งอาจจะเป็นบุตรสาวของอะลาเซอร์, ซึ่งเป็นชาวลิเบีย ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและแกครองปกครองเมืองบาร์คา เฮโรโดตัสกล่าวว่าพระราชบิดาและพระอัยกาผ่ายพระมารดาของพระองค์เกี่ยวข้องและพระอัยยิกผ่ายพระมารดา ซึ่งไม่ทราบชื่อ

การครองราชย์แก้ไข

พระองค์ได้ทรงราชาภิเษกเป็นกษัตริย์แห่งซิเรเนเมื่อ 515 ปีก่อนคริสตกาล ไม่ค่อยมีใครทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ในรัชสมัยของพระองค์ ในช่วงรัชสมัยของพระองค์ เมืองซิเรเนได้กลายเป็นเมืองที่ร่ำรวย ซิเรเนได้ส่งออกข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ น้ำมันมะกอกและซัลเฟต (พืชไม่ได้ระบุซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกลิ่นหอมและยา) พระองค์ได้อภิเษกสมรสกับพระมเหสีไม่ทราบพระนาม พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อ 465 ปีก่อนคริสตกาลและได้ฝังพระศพในบริเวณสุสานของราชวงศ์ และพระราชโอรสของพระองค์ กษัตริย์อาร์เซซิลาอุสที่ 4 ได้ทรงครองราชย์ต่อจากพระองค์

ดูเพิ่มแก้ไข

ที่มาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า บัตทุสที่ 4 ถัดไป
อาร์เซซิลาอุสที่ 3   กษัตริย์แห่งซิเรเน

ปกครองระหว่าง 515 - 465 ปีก่อนคริสตกาล

  อาร์เซซิลาอุสที่ 4