ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย (เกิด 28 มีนาคม พ.ศ. 2495[4]) เป็นกรรมการสภาสถาปนิก[5]สถาปนิกชาวไทย อาจารย์และอดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาบริษัทสถาปนิกจุลาสัย เป็นคนภาคเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการสภาสถาปนิก กรรมการผังเมือง (10 มีนาคม พ.ศ. 2552 - ) ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม เจ้าของผลงาน หนอนคอนกรีต ซึ่งเคยเข้าชิงรางวัลซีไรต์เรื่องสั้นภายใต้นามปากกา ปริญญา ตรีน้อยใส

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย
เกิด28 มีนาคม พ.ศ. 2495 (71 ปี)
 ไทย
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
รางวัลรางวัลสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมและดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยามฯ
ผลงานสำคัญ

งานออกแบบส่วนใหญ่ของบัณฑิต จุลาสัย เป็นงานออกแบบแนวอนุรักษ์และงานออกแบบปรับปรุง (renovate) อาทิเช่น โรงแรมรถไฟ หัวหิน เรือนภะรตราชา และพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทำให้เขาได้รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ นอกจากนี้ยังมีงานออกแบบ โรงแรมเซ็นทรัลโซฟิเทล หัวหิน อาคารจุลจักรพงศ์ และศาลาราชการุณย์ สภากาชาดไทย จังหวัดตราด ที่ทำให้เขาได้รางวัลสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมและดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยามฯ[6]

บัณฑิต จุลาสัย ยังติดโผเป็นหนึ่งในสามสถาปนิกจากประเทศไทย ในหนังสือ "พจนานุกรมสถาปัตยกรรมแห่งศตวรรษที่ 20" (Dictionnaire de l'Architecture du XXe Siecle) จัดพิมพ์โดยสถาบันสถาปัตยกรรมแห่งฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2539 ซึ่งรวบรวมประวัติและผลงานของสถาปนิกเอกทั่วโลกแห่งศตวรรษที่ 20 อีกด้วย[1]

ผลงานออกแบบ แก้

 • งานอนุรักษ์พระตำหนักดาราภิรมย์ ถนนแม่ริม-สะเมิง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมกับ รศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ)
 • ศาลาราชการุณย์ สภากาชาดไทย
 • โรงแรมเซ็นทรัลโซฟิเทล อำเภอหัวหิน
 • อาคารจุลจักรพงศ์
 • อาคารสถาบัน 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงแรมรถไฟหัวหิน
 • เรือนภะรตราชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สะพานพระราม 8 (ร่วมออกแบบ; ออกแบบตกแต่งในงานสถาปัตยกรรม)
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ สวนมิ่งมงคล
 • อาคารบรมราชกุมารี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 อ.จุฬาฯ ได้รับยกย่องในทำเนียบสถาปนิกเอกของโลก, เว็บไซด์:https://www.ryt9.com/ .สืบค้นเมื่อ 28/07/2561
 2. บรมราชกุมารี, เว็บไซด์: http://www.prm.chula.ac.th .สืบค้นเมื่อ 28/07/2561
 3. สวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา, เว็บไซด์: http://gotarch.com/ .สืบค้นเมื่อ 28/07/2561
 4. ประวัติคณาจารย์
 5. เช็คมติครม. 15 ก.พ.65 แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ​
 6. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต จุลาสัย, เว็บไซด์: http://www.archdept.com/ .สืบค้นเมื่อ 29/07/2561
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ เก็บถาวร 2011-10-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๒๐, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๙๘, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔