บัณฑิต จุลาสัย

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย (เกิด 28 มีนาคม พ.ศ. 2495[4]) เป็นสถาปนิกชาวไทย อาจารย์และอดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาบริษัทสถาปนิกจุลาสัย เป็นคนภาคเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่ อดีตกรรมการสภาสถาปนิก ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2553-2556[5] กรรมการผังเมือง (10 มีนาคม พ.ศ. 2552 - ) ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม เจ้าของผลงาน หนอนคอนกรีต ซึ่งเคยเข้าชิงรางวัลซีไรต์เรื่องสั้นภายใต้นามปากกา ปริญญา ตรีน้อยใส

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย
Bundit julasai01.jpg
เกิด28 มีนาคม พ.ศ. 2495 (69 ปี)
 ไทย
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
รางวัลรางวัลสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมและดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยามฯ
ผลงานสำคัญ

งานออกแบบส่วนใหญ่ของบัณฑิต จุลาสัย เป็นงานออกแบบแนวอนุรักษ์และงานออกแบบปรับปรุง (renovate) อาทิเช่น โรงแรมรถไฟ หัวหิน เรือนภะรตราชา และพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทำให้เขาได้รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ นอกจากนี้ยังมีงานออกแบบ โรงแรมเซ็นทรัลโซฟิเทล หัวหิน อาคารจุลจักรพงศ์ และศาลาราชการุณย์ สภากาชาดไทย จังหวัดตราด ที่ทำให้เขาได้รางวัลสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมและดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยามฯ[6]

บัณฑิต จุลาสัย ยังติดโผเป็นหนึ่งในสามสถาปนิกจากประเทศไทย ในหนังสือ "พจนานุกรมสถาปัตยกรรมแห่งศตวรรษที่ 20" (Dictionnaire de l'Architecture du XXe Siecle) จัดพิมพ์โดยสถาบันสถาปัตยกรรมแห่งฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2539 ซึ่งรวบรวมประวัติและผลงานของสถาปนิกเอกทั่วโลกแห่งศตวรรษที่ 20 อีกด้วย[1]

ผลงานออกแบบแก้ไข

  • พระตำหนักดาราภิรมย์ ถนนแม่ริม-สะเมิง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ออกแบบคู่กับ รศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ)
  • ศาลาราชการุณย์ สภากาชาดไทย
  • โรงแรมเซ็นทรัลโซฟิเทล อำเภอหัวหิน
  • อาคารจุลจักรพงศ์
  • อาคารสถาบัน 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โรงแรมรถไฟหัวหิน
  • เรือนภะรตราชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สะพานพระราม 8 (ร่วมออกแบบ; ออกแบบตกแต่งในงานสถาปัตยกรรม)
  • อาคารเฉลิมพระเกียรติ สวนมิ่งมงคล
  • อาคารบรมราชกุมารี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข