เปิดเมนูหลัก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดตั้งโดยมีภารกิจหน้าที่ในการกำกับดูแลและควบคุมมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก) ร่วมกับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตราสัญลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออังกฤษGraduate School Naresuan University
ที่อยู่99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
คณบดีศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง
สัญลักษณ์ตรามหาวิทยาลัยรูป “ช้างศึก” กำกับด้วยชื่อบัณฑิตวิทยาลัย
เว็บไซต์graduate.nu.ac.th

ประวัติแก้ไข

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเป็นมาตั้งแต่เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก วิทยาเขตพิษณุโลก จึงมีการจัดตั้ง "บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก" ในปี พ.ศ. 2520 ต่อมาได้ยกฐานะเป็น "บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร" เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ปัจจุบัน การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรแบ่งออกเป็นหลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ และโครงการพิเศษ โดยมีหลักสูตรทั้งสิ้น ดังนี้

  • หลักสูตรระดับปริญญาโท 75 หลักสูตร
  • หลักสูตรระดับปริญญาเอก 27 หลักสูตร

หน่วยงานภายในแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข