บัณฑิต

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

บัณฑิต (บัน-ดิด) คือคนที่มีใจผ่องใสอยู่เป็นปกติ ทำให้มีความเห็นถูก ยึดถือค่านิยมที่ถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตด้วยปัญญา

บัณฑิต (บัน-ดิด) อาจหมายถึง

ดูเพิ่มแก้ไข