บัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ

นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนแรก[1] ดำรงตำแหน่งในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2551

บัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ดำรงตำแหน่ง
20 กันยายน พ.ศ. 2550 – 20 กันยายน พ.ศ. 2551
ถัดไป สุชาติ ธาดาธำรงเวช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 (57 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

บัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 เป็นบุตรของนายสุรัตน์ กับนางศรีวรรณ วงศ์รัตนวรรณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2527[2]

การทำงานแก้ไข

บัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ ได้ก่อตั้งพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 และได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนแรก โดยมีโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก ก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 20 กันยายน พ.ศ. 2551

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อไทย, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 124 ตอนพิเศษ 174 ง, 9 พฤศจิกายน 2550, หน้า 1.
  2. บัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 16ข วันที่ 4 ธันวาคม 2552
ก่อนหน้า บัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ ถัดไป
-    
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
(20 กันยายน พ.ศ. 2550 - 20 กันยายน พ.ศ. 2551)
  สุชาติ ธาดาธำรงเวช