บัญญัติ เจตนจันทร์

นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ (เกิด 1 กันยายน พ.ศ. 2505) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง 3 สมัย

บัญญัติ เจตนจันทร์
180px
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 01 กันยายน พ.ศ. 2505 (57 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส อาภรณ์ เจตนจันทร์

ประวัติแก้ไข

นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2505 เป็นบุตรของนายเจี๊ยง และ นางทองคำ แซ่จัน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล[1] เมื่อปีการศึกษา พ.ศ. 2529 (ร่วมรุ่นกับ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว และ นายแพทย์ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ) สมรสกับ นางอาภรณ์ เจตนจันทร์ มีบุตร-ธิดา 2 คน

การทำงานแก้ไข

นายแพทย์บัญญัติ เคยรับราชการทำงานเป็นนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลแกลง เมื่อปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2547

งานการเมืองแก้ไข

นายแพทย์บัญญัติ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกติดต่อกัน รวม 3 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดระยอง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดระยอง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดระยอง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิงแก้ไข