เปิดเมนูหลัก

ภราดา บัญชา แสงหิรัญ[1] หรือ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ เกิดวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรคนที่ 7 ในจำนวนพี่น้อง 9 คน เริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา [2] และได้บวชเณรก่อนจะย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนเซนคาเบรียลจนจบมัธยมปีที่ 8 ก่อนที่คณะเซนคาเบรียลได้ส่งตัวท่านไปศึกษาความเป็นอยู่และพระวินัยที่นวกสถาน ประเทศอินเดียเป็นเวลา 2 ปี จนได้เป็นบราเดอร์ ต่อมาได้ถูกแต่งตั้งเป็น ภราดา เมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยเป็นนักบวชสังกัดคณะภราดาเซนต์คาเบรียลประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่ง อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อธิการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) [3]

บัญชา แสงหิรัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2559
ก่อนหน้า ธนู กุลชล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 (74 ปี)
ศาสนา ศาสนาคริสต์ (โรมันคาทอลิก)

การศึกษาแก้ไข

  • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศฟิลิปปินส์
  • ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการโรงเรียน วิทยาลัยเซนต์แมรีส์แห่งแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์สเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Postdoctoral studies สาขาวิชาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวอร์วิก ประเทศอังกฤษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข