บริเวณแห้งแล้ง หรือ ทะเลทราย (อังกฤษ: desert) เป็นบริเวณแผ่นดินแห้งแล้งซึ่งเกิดหยาดน้ำฟ้าน้อยและทำให้สภาพการดำรงชีพไม่เอื้อสำหรับพืชและสัตว์ ประมาณหนึ่งในสามของพื้นผิวดินของโลกแห้งแล้งหรือกึ่งแห้งแล้ง ซึ่งรวมเขตขั้วโลกด้วยซึ่งเกิดหยาดน้ำฟ้าน้อย และบ้างเรียก "บริเวณแห้งแล้งเย็น" บริเวณแห้งแล้งสามารถจำแนกได้โดยปริมาณหยาดน้ำฟ้าที่ตก อุณหภูมิ สาเหตุของการกลายเป็นบริเวณแห้งแล้ง (desertification) หรือโดยที่ตั้งภูมิศาสตร์

ทะเลทราย
ทะเลทรายอาตากามา

ภูมิศาสตร์

แก้
10 อันดับบริเวณแห้งแล้งใหญ่ที่สุดในโลก
อันดับ ชื่อ เนื้อที่ (ตร.กม.) เนื้อที่ (ตร.ไมล์)
1 บริเวณแห้งแล้งแอนตาร์กติกา 13,829,430 5,339,573
2 บริเวณแห้งแล้งอาร์กติก 13,700,000+ 5,300,000+
3 ทะเลทรายสะฮารา (แอฟริกา) 9,100,000+ 3,320,000+
4 ทะเลทรายอาหรับ (ตะวันออกกลาง) 2,330,000 900,000
5 ทะเลทรายโกบี (เอเชีย) 1,300,000 500,000
6 ทะเลทรายคาลาฮารี (แอฟริกา) 900,000 360,000
7 ทะเลทรายปาตาโกเนีย (อเมริกาใต้) 670,000 260,000
8 ทะเลทรายเกรตวิกตอเรีย (ออสเตรเลีย) 647,000 250,000
9 ทะเลทรายซีเรีย (ตะวันออกกลาง) 520,000 200,000
10 ทะเลทรายเกรตเบซิน (อเมริกาเหนือ) 492,000 190,000