บริดจ์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

บริดจ์ (อังกฤษ: bridge) ความหมายโดยตรงหมายถึงสะพานหรือทางเชื่อม แต่ก็อาจหมายถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย

สถานที่แก้ไข

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไข

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แก้ไข

บุคคลแก้ไข

อื่น ๆแก้ไข