บริการซื้อสินค้าจากบ้าน

ประเภทของรายการโทรทัศน์

บริการซื้อสินค้าจากบ้าน หรือ บริการจำหน่ายสินค้าทางไกล หรือที่รู้จักกันในนาม โฮมช็อปปิง (อังกฤษ: home shopping) เป็นอุตสาหกรรมการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางการซื้อสินค้าจากบ้าน ซึ่งรวมถึงบริษัทด้านโทรทัศน์และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เช่น อีเบย์, แอมะซอน เป็นต้น เช่นเดียวกับการสั่งซื้อทางไปรษณีย์แบบดั้งเดิมและร้านค้าปลีกที่มีหน้าร้านจริง บริการซื้อสินค้าจากบ้านช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าอย่างเป็นส่วนตัวภายในบ้านของตนเองได้ เมื่อเทียบกับการซื้อสินค้าแบบดั้งเดิมซึ่งต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกที่มีหน้าร้านจริง และห้างสรรพสินค้า

บริการซื้อสินค้าจากบ้านมี 3 ประเภทหลัก คือ

  1. การสั่งซื้อทางไปรษณีย์หรือโทรศัพท์จากแค็ตตาล็อก
  2. การสั่งซื้อทางโทรศัพท์เพื่อตอบสนองต่อการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น วารสาร โทรทัศน์ และวิทยุ)
  3. การซื้อของออนไลน์

ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าชื่นชอบบริการซื้อสินค้าจากบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานทางไกลและชนชั้นแรงงานที่มีความถี่ในการทำงานที่หนาแน่น[1]

อ้างอิง

แก้
  1. Gould, Jane; Golob, Thomas F. (October 1997). "Shopping without travel or travel without shopping? an investigation of electronic home shopping". Transport Reviews (ภาษาอังกฤษ). 17 (4): 355–376. doi:10.1080/01441649708716991. ISSN 0144-1647.