วันทามารีย์

(เปลี่ยนทางจาก บทวันทามารีย์)

วันทามารีย์ (อังกฤษ: ave maria) เป็นบทภาวนาเก่าแก่ที่คริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิกใช้สรรเสริญพระนางมารีย์พรหมจารีเป็นประจำทุกวัน ใช้ในการสวดสายประคำหรือในพิธีต่าง ๆ

ฉบับภาษาไทยแก้ไข

 
แม่พระรับสาร โดยฟราอันเจลีโก (ราว ค.ศ. 1437-1446), พิพิธภัณฑ์ซานมาร์โก, ฟลอเรนซ์
เพลงสวดภาษาละติน

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

บทวันทามารีย์ฉบับภาษาไทยมีการปรับปรุงสำนวนอย่างต่อเนื่อง ฉบับล่าสุดคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมเป็นผู้ปรับปรุง และประกาศใช้ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 ทั้ง 5 ฉบับ มีเนื้อหาดังนี้[1]

ความหมายของบทวันทามารีย์แก้ไข

ส่วนแรกของบทจะเป็นการสรรเสริญพระนางมารีย์และพระบุตรของพระนางคือพระเยซู เป็นส่วนที่มีมาตั้งแต่กาเบรียลสวด

ส่วนที่ 2 (สันตะมารีย์....) จะเป็นส่วนขอพรจากพระนางมารีย์ ซึ่งศาสนจักรคาทอลิกประพันธ์เมื่อปี ค.ศ.430

อ้างอิงแก้ไข

  1. "บทวันทามารีย์ 5 สมัย". แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.
  2. "บทภาวนาของคริสตชน (ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2010)" (PDF). คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม. 29 กันยายน 2553. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.