น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด

ภาวะน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด (อังกฤษ: pleural effusion) คือการที่มีของเหลวส่วนเกินสะสมอยู่ในโพรงเยื่อหุ้มปอด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปกติแล้วจะปิดแนบสนิท เยื่อหุ้มปอดจะสร้างสารน้ำโดยเยื่อหุ้มปอดด้านนอกผ่านการหลั่งจากหลอดเลือดฝอยด้วยอัตราประมาณ 0.01 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมต่อชั่วโมง และจะถูกน้ำออกผ่านระบบน้ำเหลือง คงเหลือปริมาตรของเหลวอยู่เพียง 5-15 มิลลิลิตรเท่านั้น ช่วยรักษาสภาพสุญญากาศระหว่างเยื่อหุ้มปอดส่วนในและส่วนนอก หากมีสารน้ำส่วนเกินสะสมอยู่ในช่องนี้จะรบกวนการหายใจได้ผ่านการรบกวนสภาพสุญญากาศและความดันศักย์ของของเหลวทำให้เพิ่มแรงต้านต่อการขยายตัวของปอด ทำให้ปอดยุบลงบางส่วนหรือทั้งหมดได้

Pleural effusion
Diagram showing a build up of fluid in the lining of the lungs (pleural effusion) CRUK 054.svg
Diagram of fluid buildup in the pleura
สาขาวิชาPulmonology

ของเหลวที่คั่งนี้อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น น้ำ เลือด ปัสสาวะ น้ำเหลืองไขมัน หรือหนอง

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

การจำแนกโรค
ทรัพยากรภายนอก