บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

น้ำมันเบรค เป็นน้ำมันที่ถูกใช้ในการถ่ายเทพลังงานเพื่อการหยุดยานพาหนะ