สำหรับน้ำมันหอมระเหย ดูที่ น้ำมันสน (น้ำมันหอมระเหย)

น้ำมันสน เป็นสารซึ่งเกิดจากการสกัดจากต้นสน โดยเป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอน น้ำมันสนมักจะได้รับการนำไปใช้ในการผสมสีน้ำมัน เรียกว่าเป็นสิ่งจำเป็นของช่างทาสี ช่างเขียนภาพ น้ำมันระเหยง่ายที่ได้จากการกลั่นยางสนเขา น้ำมันสนมีลักษณะที่โปร่งใส เกือบเป็นของเหลวไม่มีสี หรือมีสีน้ำเล็กน้อย

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก้ไข

อันตรายจากการกิน[1]
หากสัตว์กินน้ำมันสนเข้าไปแล้ว อันนี้ถือว่าอันตรายมากที่สุด ขนาดที่เป็นพิษต่อสุนัขและแมวคือ 1 - 2.5 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม ถ้าแมวหนัก 4 กิโลกรัม กินน้ำมันสนเพียง 4 - 10 มิลลิลิตรก็ถึงตายได้ ซึ่งมันจะถูกดูดซึมเข้าทางลำไส้ได้ไวมาก และสำหรับแมวแล้วยิ่งอันตรายมาก เพราะอาการพิษจะปรากฏไวและรุนแรงมากกว่าสุนัขอย่างมากเช่นกัน
อันตรายจากการสัมผัสทางผิวหนัง
การสัมผัสโดนที่ผิวหนังหรือเนื้อเยื่ออ่อน อย่างเช่น หนังตาหรือเหงือก เหล่านี้จะทำให้สัตว์เกิดความรู้สึกแสบร้อน ระคายที่ผิวหนัง ผิวหนังจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดง สัตว์จะมีอาการเลียตัว ทำให้เกิดปัญหาการกลืนกินเอาน้ำมันสนลงไปในทางเดินอาหารตามมาอีก จึงอาจจะนำไปสู่การเกิดพิษถึง 2 ทาง
อันตรายจากการสูดดม
อันตรายของกลิ่น ทำให้อาการคลื่นไส้และมึนหัวได้ง่ายๆ สัตว์จะซึม

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • "Turpentine - MSDS". Science Lab.