น้ำตาลไหม้ เป็นบทประพันธ์โดย ช่อลัดดา ถูกนำมาสร้างเป็นละคร 2 ครั้งทางช่อง 3 ในปี พ.ศ. 2526[1] และ พ.ศ. 2552[2] เป็นเรื่องราวของปวันนักธุรกิจหนุ่มที่ชอบพอกับธุมาสาวสวยนักออกแบบตกแต่งภายใน แต่ปัญหาอยู่ที่เธอแต่งงานแล้วกับตาวเพื่อนของพี่ชายที่เป็นเกย์เพื่อปลดภาระให้ครอบครัว อีกทั้งความรักของทั้งสองยังถูกกีดกันจากเนียน ทำให้ทั้งสองเข้าใจผิด กว่าที่เขาและเธอจะแก้ไขปัญหาได้ต้องอาศัยเวลาฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ในที่สุด

ละครโทรทัศน์แก้ไข

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2552
สถานีออกอากาศ ช่อง 3
ผู้สร้าง / ผู้จัด วรายุฑ มิลินทจินดา ทีวีซีน
บทโทรทัศน์ นีรชา เอกลิขิต
ผู้กำกับการแสดง อดุลย์ ดุลยรัตน์ ชนะ คราประยูร
ปวัน (เป้) นพพล โกมารชุน อธิชาติ ชุมนานนท์
ธุมา เพียงพันธุ์ (โบ) ลินดา ค้าธัญเจริญ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ
ฉัตราภรณ์ (เนียน) พรพรรณ เกษมมัสสุ เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์
ตาว รสคันธา ชลิต เฟื่องอารมย์ วริษฐ์ ทิพโกมุท
แอ ธงไชย แมคอินไตย์ โชคชัย บุญวรเมธี
กติกา มนตรี เจนอักษร กรุณพล เทียนสุวรรณ
สาธร นิรุตติ์ ศิริจรรยา มนตรี เจนอักษร
พาณี นันทวัน เมฆใหญ่ ดวงใจ หทัยกาญจน์
คุณหญิงมาลา พงษ์ลดา พิมลพรรณ พิศมัย วิไลศักดิ์
แจ้งหล้า สมบัติ เมทะนี พศิน เรืองวุฒิ
วิมาดา เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ธันยาธนัส วงษ์สวัสดิ์ปภา
อาบทิพย์ เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ดวง อัทธเสรี
พร้อมทิพย์ อัญชลี ไชยศิริ ปัทมา ปานทอง
แม่ของธุมา พิศมัย วิไลศักดิ์ ปวีณา ชารีฟสกุล
พ่อของธุมา อิสระ พิบูลสกล สมมาตร ไพรหิรัญ
สายทอง นันทิยา บัวหลวง วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ
พนานต์ นครมาตร สุขสม กษมา นิสสัยพันธ์
ตั้ว ยุวดี เรืองฉาย ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์
แต โฉมฉาย ฉัตรวิไล นรินทร์ วุฒินันท์สันติกุล
นัน สกาวใจ พูนสวัสดิ์ กัลย์วุฒิ ทิพยจันทร์
แก้ว อิศริยา สายสนั่น ฐิติอานันท์ อินคะมนตรี
แม่ลอย ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ พิมพ์พรรณ บูรณะพิมพ์
พิมพา พิมประภา ตั้งประภาพร มณฑล ปริวัฒน์
อินทรา นันทิดา แก้วบัวสาย ดนัย จารุจินดา
พิมลา เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ อรสา พรหมประทาน
หนูเล็ก ด.ญ. กัญญาลักษณ์ บำรุงรักษ์ ด.ญ. สุพิชชา มงคลจิตตานนท์
ช่อเอื้อง ด.ญ. แอนนา อนิสา กร้านท์
ธุมา (โบว์) (วัยเด็ก) ด.ญ. นัดตะวัน ศักดิ์ศิริ
  1. http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5363&page=4&keyword=
  2. http://www.ryt9.com/s/prg/599488