น้ำตกธารสวรรค์ (จังหวัดขอนแก่น)

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

น้ำตกธารสวรรค์ หรือ น้ำตกถ้ำหมูบ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพานเก้า ภูพานคำ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จัดเป็นน้ำตกขนาดกลาง ในฤดูฝนจะมีน้ำตกในลำธารเป็นจำนวนมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของชาวตำบลโนนสมบูรณ์และย่านใกล้เคียง[1]

อ้างอิงแก้ไข