บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน


ชาวนุง หรือ ชาวไทนุง เป็นกลุ่มชนซึ่งมีความคล้ายคลึงกันในหลายด้าน ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และเครื่องแต่งกายแบบเดียวกัน และชนกลุ่มนี้มักอยู่ด้วยกันในหมู่บ้านกัน ที่พวกเขาซึ่งมักถูกเรียกว่าชาวไทนุง ชนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ทางจังหวัดกาวบั่งและจังหวัดหลั่งเซิน และอาจถือได้ว่าชาวไทนุงเป็นพวกเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลขร้า-ไทในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศเวียดนาม

นุง
Nung woman.jpg
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างมีนัยสำคัญ
เวียดนาม เวียดนาม
ประเทศจีน จีน
ภาษา
ภาษานุงและเวียดนาม
ศาสนา
ศาสนาพุทธ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง
ปู้อี, จ้วง, ไทดำ

อ้างอิงแก้ไข

  • Đoàn, Thiện Thuật. Tay-Nung Language in the North Vietnam. [Tokyo?]: Instttute [sic] for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 1996.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข