นิ้ว (หน่วยความยาวไทย)

นิ้ว เป็นหน่วยวัดความยาว ของไทยซึ่งต่างจากของอังกฤษ

มาตราวัด แก้

1 นิ้ว มีค่าเท่ากับ
ในทางกลับกัน[1]

ดูเพิ่ม แก้

  1. "2.2 การวัดความยาว - คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2". sites.google.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-02-21. สืบค้นเมื่อ 2022-02-21.