นิ้ว (หน่วยความยาวไทย)

นิ้ว เป็นหน่วยวัดความยาว ของไทยซึ่งต่างจากของอังกฤษ

มาตราวัดแก้ไข

1 นิ้ว มีค่าเท่ากับ
ในทางกลับกัน[1]

ดูเพิ่มแก้ไข

  1. "2.2 การวัดความยาว - คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2". sites.google.com.