นิ้ว (หน่วยความยาวระบบอังกฤษ)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ นิ้ว

นิ้ว (อังกฤษ: inch; พหูพจน์: inches; ย่อว่า in หรือ ″ (ดับเบิลไพรม์)) เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบอังกฤษ นิยามโดยเป็น 1/12 ของฟุต หรือเท่ากับ 0.0254 เมตรพอดี

นอกจากนี้การแบ่งหน่วยย่อยมักใช้เศษส่วนอย่างต่ำกำกับเช่น 2 3/8″ จะไม่เขียนเป็น 2.375″ หรือ 2 6/16

1 นิ้ว มีค่าเท่ากับแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข