นิวฟันด์แลนด์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

นิวฟันด์แลนด์ (อังกฤษ: Newfoundland) อาจหมายถึง