นายนิยม เวชกามา (เกิด 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2494) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

นิยม เวชกามา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต 2
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 (69 ปี)
จ.สกลนคร
พรรคการเมือง พลังประชาชน (2550–2551)
เพื่อไทย (2551–ปัจจุบัน)

ประวัติแก้ไข

นิยม เวชกามา เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ที่จังหวัดสกลนคร เป็นบุตรของนายลี และนางคำผล เวชกามา สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูสกลนคร และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สมรสกับนางนลินี (สกุลเดิม วงศ์กาฬสินธุ์) มีบุตร 4 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นหัวหน้าสำนักงานประกันภัยจังหวัดสกลนคร สังกัดกระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2550 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในสังกัดพรรคพลังประชาชน และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 2 ของเขต (มี ส.ส.ได้ 3 คน) ต่อมา พ.ศ. 2554 ลงสมัครและได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 สังกัดพรรคเพื่อไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นิยม เวชกามา ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดสกลนคร สังกัดพรรคพลังประชาชน
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดสกลนคร สังกัดพรรคเพื่อไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดสกลนคร สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข