นิท เป็นมเหสีของฟาโรห์อียิปต์โบราณ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระมเหสีของฟาโรห์เปปิที่ 2 เนเฟอร์กาเร (ปกครองเมื่อ 2278-2184 ปีก่อนคริสตกาล) สมเด็จพระราชินีนิทถูกตั้งชื่อตามเทพธิดานิท ตามตำนานเทพปกรณัมอียิปต์

นิทในอักษรอียิปต์โบราณ
n
t
R25

N.t

อ้างอิงแก้ไข