เปิดเมนูหลัก

นายนิติรัฐ สุนทรวร (เกิด 11 มีนาคม พ.ศ. 2507) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร เขต 3 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

นิติรัฐ สุนทรวร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 มีนาคม พ.ศ. 2507 (55 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

นิติรัฐ สุนทรวร เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2507 เป็นบุตรของนายสมควร และนางบุญน้อม สุนทรวร มีพี่น้อง 2 คน คือ นายสุรพล สุนทรวรและนางนวรัตน์ หงษา สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านครอบครัวสมรสกับนางรัชฎาวรรณ สุนทรวร

อนึ่ง นายนิติรัฐมีศักดิ์เป็นหลานของนายณรงค์ สุนทรวร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ สมัยปี พ.ศ. 2518 โดยมีพระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนแรก (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเรียกตำแหน่งจากเสนาบดีมาเป็นตำแหน่งรัฐมนตรี พ.ศ. 2475) เป็นต้นตระกูล “สุนทรวร”

งานการเมืองแก้ไข

ก่อนเข้าสู้สนามการเมืองนายนิติรัฐมีอาชีพเป็นทนายความ ต่อมาได้เข้าร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ โดยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 4 (มี ส.ส.ได้ 3 คน) ต่อมาปี พ.ศ. 2554 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งที่ 2 และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก โดยเอาชนะนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ จากพรรคเพื่อไทย ไป 45,287 ต่อ 35,898 คะแนน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นิติรัฐ สุนทรวร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข