นามสกุลของไฟล์ คือ คำลงท้ายต่อหลังจุด ชื่อแต่ละไฟล์จะบ่งชื่อของการเข้ารหัสของไฟล์นั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น .exe .mp3 .jpg .txt .isoเป็นต้น