นาที รัชกิจประการ

นาที รัชกิจประการ (เกิด 20 สิงหาคม พ.ศ.2502) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[1] สังกัดพรรคภูมิใจไทย อดีตเหรัญญิกพรรคภูมิใจไทย[2] อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง อดีตประธานสภาพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง และเป็นแกนนำของพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ภาคใต้[3]สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 9

นาที รัชกิจประการ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด20 สิงหาคม พ.ศ. 2502 (64 ปี)
พรรคการเมืองภูมิใจไทย (2551–ปัจจุบัน)
คู่สมรสพิพัฒน์ รัชกิจประการ

ประวัติ

แก้

นาที รัชกิจประการ เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2502 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก Sommerset University ประเทศอังกฤษ และปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการคุณภาพ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาเอกจากคณะศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

การทำงาน

แก้

นาที รัชกิจประการ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร และรีสอร์ทในจังหวัดสระบุรี ต่อมาได้รับเลือกเป็นประธานสภาพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง

งานการเมือง

แก้

นาที รัชกิจประการ เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 9 จังหวัดพัทลุง ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 ต่อมาเธอได้เข้าร่วมงานการเมืองกับกลุ่มเพื่อนเนวิน และได้รับมอบหมายหน้าที่เลขานุการประธานรัฐสภา (นายชัย ชิดชอบ) กระทั่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 เธอได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย[4]

นาที รัชกิจประการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเหรัญญิกพรรคภูมิใจไทย ในปี พ.ศ. 2555[5]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เธอได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 4[6] แต่การเลือกตั้งเป็นโมฆะ

ในปี พ.ศ. 2562 นาที รัชกิจประการ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กระทั่งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาลงโทษนาที รัชกิจประการ ให้จำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท ด้วยข้อหาแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ 1 ปี[7] ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาลงโทษนาที รัชกิจประการ ในกรณีเสียบบัตรแทนกันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2563 โดยให้จำคุก 9 เดือน ไม่รอลงอาญา[8] และให้ตัดสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต[9]

งานกีฬา

แก้

นาที รัชกิจประการ ได้ริเริ่มจัดตั้งสโมสรฟุตบอลพัทลุง เอฟซี หรือสโมสรฟุตบอลจังหวัดพัทลุง ในปี พ.ศ. 2552 และได้รับหน้าที่เป็นประธานสโมสรฟุตบอลดังกล่าว[10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-05-08. สืบค้นเมื่อ 2019-06-03.
 2. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย
 3. 'นาที รัชกิจประการ' แม่ทัพภาคใต้ภูมิใจไทย เดินสายช่วย ส.ส.เขต 2 สงขลา หาเสียง
 4. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-12. สืบค้นเมื่อ 2013-09-03.
 5. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย (จำนวน ๙ ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-03-27. สืบค้นเมื่อ 2019-03-27.
 6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคภูมิใจไทย)
 7. ศาลฎีกาฯสั่งจำคุก 'นาที รัชกิจประการ' เว้นวรรคการเมือง 5 ปี
 8. ด่วน! ศาลฎีกาฯสั่งจำคุก 9 เดือน ไม่รอลงอาญา ‘นาที-2ส.ส.ภูมิใจไทย’ เซ่นปมเสียบบัตรแทน
 9. "ปิดฉาก! ศาลฎีกาสั่งจำคุก 9 เดือน ตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิต 3 ส.ส.ภูมิใจไทย". thansettakij.com. 2024-06-11.
 10. "สโมสรฟุตบอล พัทลุง เอฟซี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-06-03. สืบค้นเมื่อ 2019-06-03.
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2022-02-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๑๔๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๘๔, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔