นัยนา เกิดวิชัย

ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง นัยนา เกิดวิชัย ม.ว.ม. ป.ช. (1 มกราคม พ.ศ. 2500 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562) เป็นอดีตคณบดีคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ[1] และอดีตศาสตราจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง
นัยนา เกิดวิชัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 มกราคม พ.ศ. 2500
จังหวัดสุพรรณบุรี
เสียชีวิต6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (62 ปี)
กรุงเทพมหานคร
รับใช้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำการพ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2559
ชั้นยศ พลตำรวจโท

ประวัติ

แก้

ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย เกิดเมื่อวันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 ที่บ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายบุญธรรม กับนางลออ เกิดวิชัย มีพี่น้อง 8 คน คือ[2]

ชีวิตครอบครัว

แก้

ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย สมรสกับ พันตำรวจเอก นรภัทร สุบรรณ ณ อยุธยา อดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาได้แยกทางกัน โดยมีบุตรสาวเพียงคนเดียวคือ

และได้รับบุตรบุญธรรมอีก 1 คน คือ

 • พันตำรวจเอก ดร.สุรชัย สุกใส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม

ถึงแก่อนิจกรรม

แก้

ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้ ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 04.20 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด 3 คืน ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร 5 ไตรทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุล แล้วพระราชทานเพลิงศพ ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี[4]

การศึกษา

แก้

ระดับปริญญาตรี

แก้

ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง

แก้

ระดับปริญญาโท

แก้
 • พ.ศ. 2529 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2539 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2548 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับปริญญาเอก

แก้

การฝึกอบรม

แก้
 • การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส.) รุ่นที่ 3 กองบัญชาการศึกษา กรมตำรวจ
 • วิชาชีพครูระยะสั้น (Mini M.Ed.) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 45 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • ความรู้ของพนักงานคดีปกครองสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานศาลปกครอง
 • การบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 23 กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การรับราชการ

แก้
 • พ.ศ. 2526 รองสารวัตรแผนกดรรชนีและบันทึกข้อมูล กองกำกับการ 2 กองกำลังพล
 • พ.ศ. 2530 รองสารวัตรแผนกควบคุมโรงรับจำนำและค้าของเก่า กองกำกับการ 2 กองทะเบียน
 • พ.ศ. 2535 สารวัตรภาควิชากฎหมายปกครองและกฎหมายทั่วไป ส่วนวิชากฎหมาย กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • พ.ศ. 2539 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ 3) ภาควิชากฎหมายปกครองและกฎหมายทั่วไป ส่วนวิชากฎหมาย กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • พ.ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ (สบ 4) ภาควิชากฎหมายปกครองและกฎหมายทั่วไป ส่วนวิชากฎหมาย กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • พ.ศ. 2544 รองศาสตราจารย์ (สบ 5) ภาควิชากฎหมายปกครองและกฎหมายทั่วไป ส่วนวิชากฎหมาย กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • พ.ศ. 2550 ศาสตราจารย์ (สบ 5) ภาควิชากฎหมายปกครองและกฎหมายทั่วไป ส่วนวิชากฎหมาย กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • พ.ศ. 2551 ศาสตราจารย์ (สบ 6) คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ[5]
 • พ.ศ. 2559 เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด[6]
 • พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ เล่ม 134 ตอน 4 ข ราชกิจจานุเบกษา 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน นายฤๅเดช เกิดวิชัย เก็บถาวร 2020-06-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 4. จากดินสู่ฟ้า นัยนา...ลาลับสู่สวรรค์ สรรนิพนธ์ว่าด้วยผู้หญิงที่ชื่อนัยนา เกิดวิชัย ครูต้นแบบและผู้สร้างแรงบันดาลใจ ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ
 5. ลงนามทิ้งทวนนายพลตำรวจ 439 ตำแหน่ง[ลิงก์เสีย] หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 6. ฮือฮา!'นายพล'ตำรวจหญิงยื่นใบชิงเก้าอี้กกต.เป็นคนแรก แนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๓๗, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เก็บถาวร 2012-11-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอน ๒๔ ข หน้า ๘๕, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๙๑ฉ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙