นันทพร วีรกุลสุนทร

นันทพร วีรกุลสุนทร (เกิด 20 สิงหาคม พ.ศ. 2505) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 2 สมัย

นันทพร วีรกุลสุนทร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 สิงหาคม พ.ศ. 2505 (60 ปี)
พรรค พรรคประชาธิปัตย์
คู่สมรส นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร

ประวัติแก้ไข

นันทพร วีรกุลสุนทร เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2505 สำเร็จการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช[1] สมรสกับ นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร อดีตประธานสภากรุงเทพมหานคร อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

งานการเมืองแก้ไข

นันทพร เข้าสู่งานก่ารเมืองด้วยการเป็นผู้ช่วยสมาชิกสภากรุงเทพของนายสุทธิชัย ผู้เป็นสามี รวมไปถึงเคยดำรงตำแหน่งประธานสภาเขตจอมทอง ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกติดต่อกันจนถึง พ.ศ. 2554 รวม 2 สมัย

นันทพร ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นันทพร วีรกุลสุนทร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข