นักพเนจรเหนือทะเลหมอก

นักพเนจรเหนือทะเลหมอก (เยอรมัน: Der Wanderer über dem Nebelmeer) เป็นภาพเขียนสีน้ำมันโดยคัสพาร์ ดาวิด ฟรีดริช จิตรกรชาวเยอรมันซึ่งวาดขึ้นในค.ศ. 1818 ได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในงานชิ้นเอกของยุคศิลปะจินตนิยม ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่หอวัฒนธรรมฮัมบวร์ค ประเทศเยอรมนี

จิตรกรรม นักพเนจรเหนือทะเลหมอก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Der Wanderer über dem Nebelmeer