นอร์ส

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

นอร์ส (Norse) เป็นคำที่อธิบายถึงสิ่งหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในเขตสแกนดิเนเวียสมัยโบราณก่อนที่จะใช้ชื่อว่า "สแกนดิเนวีย"