หม่อมหลวงนวลผ่อง เสนาณรงค์

(เปลี่ยนทางจาก นวลผ่อง เสนาณรงค์)

ท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์ (12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540) (เดิม หม่อมหลวงนวลผ่อง สนิทวงศ์) เป็นธิดาของพลตรี หม่อมสนิทวงศ์เสนี (หม่อมราชวงศ์ตัน สนิทวงศ์) กับท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี สมรสกับพลเอก แสวง เสนาณรงค์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2497 มีบุตร-ธิดา 3 คน คือ

  1. เพชรพริ้ง สารสิน
  2. พราวพร เสนาณรงค์
  3. แมนพงศ์ เสนาณรงค์
ท่านผู้หญิง

นวลผ่อง เสนาณรงค์
เกิด12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472
เสียชีวิต28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 (68 ปี)
คู่สมรสแสวง เสนาณรงค์
บุตรเพชรพริ้ง สารสิน
พราวพร เสนาณรงค์
แมนพงศ์ เสนาณรงค์
บุพการีหม่อมสนิทวงศ์เสนี (หม่อมราชวงศ์ตัน สนิทวงศ์)
แผ้ว สนิทวงศ์เสนี

ท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 สิริอายุ 68 ปี มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2540 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิริทราวาส

เกียรติคุณ แก้

ท่านผู้หญิงนวลผ่อง ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองหารายได้ สภากาชาดไทย ช่วยเหลืองานด้านอื่น ๆ ของสภากาชาดไทย อาทิ เป็นกรรมการวางแผนและพัฒนา และกรรมการจัดการทรัพย์สิน ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ ปี พ.ศ. 2539 สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทยจากสำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และเป็นนายกคนแรกของสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๒๗ มกราคม ๒๕๒๙
  3. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2531" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (72ง ฉบับพิเศษ): 5. 4 พฤษภาคม 2531. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2557. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  4. สำนักนายกรัฐมนตรี (30 กันยายน 2539). "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 (ท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพมหานคร: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 113 (18ข): 41. สืบค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)