นริศ ชัยสูตร

รองศาสตราจารย์ นริศ ชัยสูตร (8 มิถุนายน พ.ศ. 2498 -)[1]ประธานกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2541-2547) อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์

นริศ ชัยสูตร
250px
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
20 สิงหาคม พ.ศ. 2541 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2547
ก่อนหน้า ศ.ดร.พนัส สิมะเสถียร (รักษาการ)
ถัดไป ศ.สุรพล นิติไกรพจน์
ประธานกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
28 เมษายน พ.ศ. 2559
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 มิถุนายน พ.ศ. 2498 (66 ปี)
ศาสนา พุทธ

การศึกษาแก้ไข

นริศ ชัยสูตร จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2519 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2521 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นเดียวกัน[2] และปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาวาย

การทำงานแก้ไข

นริศ ชัยสูตร เคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2536-2537 ในปีต่อมาจึงได้รับตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2541-2547 ภายหลังจากพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีแล้ว จึงได้โอนย้ายมารับราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง[3] และในปี พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ และเป็นโฆษกกระทรวงการคลัง[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข


ก่อนหน้า นริศ ชัยสูตร ถัดไป
ศาสตราจารย์ ดร.พนัส สิมะเสถียร (รักษาการ)    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(20 สิงหาคม พ.ศ. 2541 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2547)
  ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์