รองศาสตราจารย์ นริศ ชัยสูตร (8 มิถุนายน พ.ศ. 2498 -)[1]ประธานกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2541-2547) อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์

นริศ ชัยสูตร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
20 สิงหาคม พ.ศ. 2541 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2547
ก่อนหน้าศ.ดร.พนัส สิมะเสถียร (รักษาการ)
ถัดไปศ.สุรพล นิติไกรพจน์
ประธานกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เริ่มดำรงตำแหน่ง
28 เมษายน พ.ศ. 2559
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด8 มิถุนายน พ.ศ. 2498 (69 ปี)
ศาสนาพุทธ

การศึกษา

แก้

นริศ ชัยสูตร จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2519 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2521 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นเดียวกัน[2] และปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาวาย

การทำงาน

แก้

นริศ ชัยสูตร เคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2536-2537 ในปีต่อมาจึงได้รับตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2541-2547 ภายหลังจากพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีแล้ว จึงได้โอนย้ายมารับราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง[3] และในปี พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ และเป็นโฆษกกระทรวงการคลัง[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน เก็บถาวร 2019-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  2. "ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-02-26. สืบค้นเมื่อ 2011-01-28.
  3. "ผู้บริหารกระทรวงการคลัง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-03-05. สืบค้นเมื่อ 2011-01-28.
  4. รมว.คลังแต่งตั้ง"นริศ ชัยสูตร"ผู้อำนวยการสศค. เป็นโฆษกกระทรวงการคลัง[ลิงก์เสีย]
  5. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ เก็บถาวร 2011-10-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๗, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๖, ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓


ก่อนหน้า นริศ ชัยสูตร ถัดไป
ศาสตราจารย์ ดร.พนัส สิมะเสถียร (รักษาการ)    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(20 สิงหาคม พ.ศ. 2541 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2547)
  ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์