นริศร ทองธิราช

นายนริศร ทองธิราช (เกิด 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต 3 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ในสังกัดพรรคชาติไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย อดีต สจ.สกลนคร, อดีตประธานสภา สจ.สกลนคร, อดีต สว.สกลนคร, อดีตสส.สกลนคร 2 สมัย

นริศร ทองธิราช
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต 3
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 (59 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส สุลักษณ์ ทองธิราช

ประวัติแก้ไข

ดร.นริศร ทองธิราช เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 เป็นบุตรของนายนิยุต และนางหนูไสย ทองธิราช เป็นหลานชายโดยสายเลือดของหลวงศรีสุราษฎร์ ทองธิราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก สาขารัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท MBA จากประเทศอเมริกา ปริญาเอกจากประเทศอินเดีย สมรสกับนางสุลักษณ์ (อดีต ส.อบจ.เขตอำเภอพรรณานิคม[1]) มีบุตร 3 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามลำดับ

พ.ศ. 2544 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก ในสังกัดพรรคชาติไทย โดยเอาชนะนายเฉลิมชาติ การุญ จากพรรคความหวังใหม่ แต่ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2548 นายนริศรพ่ายให้กับนายเฉลิมชาติ ซึ่งย้ายไปสังกัดพรรคไทยรักไทย

ต่อมา พ.ศ. 2549 นายนริศรลงสมัคร และได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสกลนคร หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นายนริศรลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง สังกัดพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 5 ของเขต (มี ส.ส.ได้ 3 คน) หลังจากนั้นนายนริศรจึงไปดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2554 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง สังกัดพรรคเพื่อไทย ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กดบัตรแสดงตนอิเล็กทรอนิกส์แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนอื่น ในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติให้ดำเนินคดีอาญาต่อเขา เนื่องจากไม่ตรวจทานร่างรัฐธรรมนูญ [2]

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งส่งผลให้เขา ถูกห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองและทางราชการ เป็นเวลา 5 ปี [3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นริศร ทองธิราช ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดสกลนคร สังกัดพรรคชาติไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดสกลนคร สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข