นรอรรถ จันทร์กล่ำ

นรอรรถ จันทร์กล่ำ นักไวโอลิน และวาทยกร เป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดุริยางคศิลป์(ตะวันตก)จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการแสดงไวโอลิน ณ สถาบันดนตรีนิวอิงแลนด์[1] เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาดุษฎีบัณฑิต จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[2]

นรอรรถ จันทร์กล่ำ

นรอรรถมีผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีที่หลากหลายอย่างมากมายและสม่ำเสมอ ทั้งการอำนวยเพลง การเรียบเรียงเสียงประสาน การประพันธ์เพลง การบรรเลงและการขับร้องในบางคราว

นรอรรถและวงรอยัลบางกอกซิมโฟนีออร์เคสตรา[3] ได้สร้างผลงานที่ถือเป็นนวัตกรรมทางดนตรีชิ้นสำคัญคือ อัลบั้ม “บีเอสโอบรรเลงสุนทราภรณ์” ซึ่งเป็นการผสมผสานบทเพลงสุนทราภรณ์[4]กับวงซิมโฟนีออร์เคสตราและแนวทางการเรียบเรียงแบบดนตรีคลาสสิก อัลบั้มดังกล่าว เป็นที่ยอมรับของทั้งนักวิชาการด้านดนตรีและผู้ฟังดนตรีทั่วไป รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่ได้รู้จักบทเพลงสุนทราภรณ์ผ่านอัลบั้มนี้

นรอรรถได้สร้างงานดนตรีหลากหลายในนามของ Siam masterpiece record โดยผลิตเป็นแผ่นเสียง ซีดีและสตรีมมิ่งบนอินเทอร์เน็ต อาทิ เช่น RBSO plays Suntaraporn (remastered edition), คลาสสิกไพบูลย์ บุตรขัน, สยามดุริยางค์เครื่องสาย ฯลฯ

ปัจจุบัน นอกเหนือจากงานสอนแล้ว นรอรรถมีผลงานการสร้างสรรค์และการแสดงอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเป็นผู้อำนวยเพลงประจำวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Symphony Orchestra) วงเครื่องสายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU String Orchestra) วงวิโอลาเลิฟเวอร์ (Viola Lover) ผู้อำนวยเพลงรับเชิญประจำวงรอแยลบางกอกซิมโฟนีออร์เคสตรา[5] (RBSO)และการเป็นนักประพันธ์เพลงและนักเรียบเรียงเสียงประสาน

ล่าสุด นรอรรถ ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร[6] สาขาดนตรี ประจำปี พ.ศ. 2561

อ้างอิง แก้ไข