นครโตเกียว (ญี่ปุ่น: 東京市 โรมาจิTōkyō-shi) เป็นอดีตเขตการปกครองในประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นเมืองเอกของจังหวัดโตเกียว (ญี่ปุ่น: 東京府 โรมาจิTōkyō-fu) ในอดีต จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1868 จนกระทั่งมีการยกฐานะจังหวัดโตเกียวขึ้นเป็นกรุงโตเกียว (ญี่ปุ่น: 東京都 โรมาจิTōkyō-to) ในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1943 มาจนถึงปัจจุบัน

ปี (1868 - 1943)
ปี (1868)
ศาลาว่าการจังหวัดโตเกียวหลังเดิม

อาณาเขตของเมืองโตเกียวในปัจจุบัน คือเขตการปกครองพิเศษในโตเกียว (ญี่ปุ่น: 特別区 โรมาจิtokubetsuku) ทั้ง 23 เขต