นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

ศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นนักรัฐศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ก่อนหน้า เฉลิมพล เอกอุรุ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 (62 ปี)
กรุงเทพมหานคร

ประวัติแก้ไข

ศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2501

การศึกษาแก้ไข

ตำแหน่งทางวิชาการแก้ไข

  • 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 110 ง): 7. 11 กรกฎาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  2. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๑๓๒ ตอน ๓๑ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ หน้า ๔
  3. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๑๒๗ ตอน ๑๔ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ หน้า ๑๖
  4. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๑๓๒ ตอน ๓๒ ข ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๘
  5. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เล่ม ๑๒๘ ตอน ๑๖ ข ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ หน้า ๒๑๕