จำปาศักดิ์ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก นครจำปาสัก)

จำปาศักดิ์ อาจหมายถึง