นกกระจ้อยป่าโกงกาง

ชนิดนก
นกกระจ้อยป่าโกงกาง
Gerygone sulphurea flaveola(1).JPG
สถานะการอนุรักษ์
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Aves
อันดับ: Passeriformes
วงศ์: Acanthizidae
สกุล: Geryone
สปีชีส์: G.  sulphurea
ชื่อทวินาม
Gerygone sulphurea
(Wallace, 1864)

นกกระจ้อยป่าโกงกาง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Gerygone sulphurea) เป็นนกในวงศ์: Acanthizidae พบได้ใน ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ ประเทศไทย แหล่งที่อยู่ ตามธรรมชาติ คือ ป่าใบกว้างชื้นระดับต่ำในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน และ ป่าชายเลนอ้างอิงแก้ไข

  1. BirdLife International. 2017. Gerygone sulphurea (amended version of 2016 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22704705A110987219. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-1.RLTS.T22704705A110987219.en. Downloaded on 16 May 2020.