เปิดเมนูหลัก

ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์

พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศคนแรกของกองทัพอากาศไทย

พลอากาศเอก
ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์
สมาชิกวุฒิสภาแบบแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง
22 มีนาคม 2535 – 21 มีนาคม 2543 (8 ปี)
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
เจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการทางอากาศ
ผู้อำนวยการโครงการฝนหลวง กองทัพอากาศ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 ธันวาคม พ.ศ. 2482 (79 ปี)
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สัญชาติ ไทย
คู่สมรส สุธีรา ธรรมพิทักษ์
บุตร น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์
นนท์ คัมภีรญาณนนท์
ธริชยา คัมภีรญาณนนท์
ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร
ศาสนา พระพุทธศาสนา
การเข้าเป็นทหาร
ยศ RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
บังคับบัญชา กองทัพอากาศไทย
กองบัญชาการทหารสูงสุด

ประวัติแก้ไข

พล.อ.อ.ธีร์ศิลป์  คัมภีรญาณนนท์ เกิดวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2482 ณ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นบุตรของ “สุรชัย  คัมภีรญาณนนท์” อดีตนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี กับ “สมบูรณ์ คัมภีรญาณนนท์ (ญ.)” ต่อมาได้สมรสกับ "สุธีรา  ธรรมพิทักษ์ (ญ.)" บุตรี "พ.อ.กระวิน ธรรมพิทักษ์" อดีตผู้บังคับการกองบินขนส่งทางบก กับ "พวงเพ็ชร  ธรรมพิทักษ์ (ญ.)" สกุลเดิม "เหมนิธิ" บุตรีใน “รองอำมาตย์เอก หลวงนิติการประสิทธิ์ (นวน เหมนิธิ)” กับ ภริยาคนที่ 3 “อิ่ม นิติการประสิทธิ์ (ญ.)” เป็นผู้สืบสายสกุล “ณ ราชสีมา” ชั้น 7 สาย "พระยาภักดีสงคราม (เจ้าเมืองนางรอง)" มีบุตรธิดารวม 3 คน ดังนี้

พล.อ.อ.ธีร์ศิลป์ เป็นพี่ชายของ "คุณหญิง ทัดทรง ทั่วทิพย์ (ญ.)" ภริยา "พล.อ.อ.สนั่น ทั่วทิพย์" อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ

ตำแหน่งสำคัญทางทหารแก้ไข

 • หัวหน้านักบินขับไล่ กองการฝึก กองบินยุทธการ
 • เสนาธิการกองบิน 7
 • รองผู้บังคับการกองบิน 41 เชียงใหม่ และ ผู้บังคับการฐานบินพิษณุโลก
 • ผู้บังคับการกองบิน 41 เชียงใหม่ [2]
 • ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ
 • เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และ ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการทางอากาศ
 • ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน [3]
 • รองเจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 • ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ [4]
 • เจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ [5]
 • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ
 • รองเสนาธิการทหารอากาศ
 • ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ (คนแรก)
 • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ตำแหน่งสำคัญทางการเมืองแก้ไข

ตำแหน่งสำคัญอื่นๆแก้ไข

เกร็ดความรู้แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข